icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 08.69.69.66.99 Ngũ hành Hỏa 69,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0931468999 Ngũ hành Hỏa 45,000,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0911382888 Ngũ hành Thổ 38,000,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911366886 Ngũ hành Kim 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0906711888 Ngũ hành Thổ 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911248248 Ngũ hành Thổ 25,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 097.39.02468 Ngũ hành Hỏa 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0961827999 Ngũ hành Hỏa 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0937676686 Ngũ hành Kim 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0961.83.8338 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0911679898 Ngũ hành Hỏa 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0965793838 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0949448668 Ngũ hành Mộc 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0931779668 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0886.653.653 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0973907878 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0985869986 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0941878788 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0945838878 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0971591368 Ngũ hành Thủy 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0977431368 Ngũ hành Mộc 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0931986968 Ngũ hành Hỏa 15,500,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0911.86.8998 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0988998379 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0868597989 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0911478668 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0968867989 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918.83.7878 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0931793989 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0969.34.66.88 Ngũ hành Kim 13,900,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0961487878 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0971037878 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0919569568 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0965.91.66.88 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0961487878 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0931238789 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 097.385.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0965916688 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0976191368 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0967651789 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0971037878 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0913.82.83.88 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0948.33.3883 Ngũ hành Mộc 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0981.82.6879 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0918838986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0981568669 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim