icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0916848338 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0911883828 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0917353383 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911883738 Ngũ hành Kim 5,980,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0971238378 Ngũ hành Hỏa 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0962995838 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0912883378 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0888138879 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0913558378 Ngũ hành Hỏa 5,300,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0917358538 Ngũ hành Thổ 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0919063938 Ngũ hành Thủy 4,890,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0936698568 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0918196338 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0888697796 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0868278568 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0961829339 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0965638336 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0981669838 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0911786638 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0911778188 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0911883783 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0888966878 Ngũ hành Kim 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0916482299 Ngũ hành Mộc 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0868278399 Ngũ hành Mộc 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0968338328 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0911569586 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0971223978 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0988739338 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0962968738 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0978265238 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0911083378 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0915966778 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0918069386 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0917785986 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0918256595 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0915353968 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0943869883 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0911669558 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0917712588 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0911769386 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0918625379 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0981629986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0966959178 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0961381299 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0918816638 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0916025186 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0916283938 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0916837538 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0915881198 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0919791778 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim