icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0918677183 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0915768978 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0917657698 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911993378 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0915811898 Ngũ hành Kim 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0919532289 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0965411879 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0914539278 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0918.585.598 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0886381268 Ngũ hành Thổ 7,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0919568138 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0917839598 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0913931598 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0918670883 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0918089186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0919823286 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0918637978 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0916218968 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0917784868 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
19 01278568579 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0917985586 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0919108786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0912326186 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0911593938 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0916361778 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0918096386 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0916276883 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916807838 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0888182986 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0888032838 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0918179238 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0918751289 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0919153778 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0917609189 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
34 01212268468 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0916644486 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0965399378 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0963741479 Ngũ hành Hỏa 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0919639878 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0917192866 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0917987288 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0918662378 Ngũ hành Hỏa 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0918232798 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0911801938 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0918879178 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0916357278 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0918865238 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0886327998 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 01277281868 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868222183 Ngũ hành Kim 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim