icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0916879198 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0918618539 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0919153778 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0917609189 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
4 01218682868 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
5 01212268468 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
6 01259666968 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0916644486 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0965399378 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0963741479 Ngũ hành Hỏa 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0919566798 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0919639878 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0917192866 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0917944078 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0963685779 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0917987288 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0918662378 Ngũ hành Hỏa 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0918232798 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0911801938 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0918879178 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0913590986 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0916357278 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0918865238 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0918892238 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0886327998 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 01277281868 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0907201389 Ngũ hành Thủy 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0888918639 Ngũ hành Mộc 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0868222183 Ngũ hành Kim 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0918861683 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0983545996 Ngũ hành Thổ 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 01256437668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
32 01256725668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
33 01256932668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
34 01256093868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
35 01258172868 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
36 01259829868 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
37 01258541789 Ngũ hành Kim 800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 01258947789 Ngũ hành Kim 800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0969.142.883 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0911.226.486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0943.968.579 Ngũ hành Thủy 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0904.613.368 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0869.133.668 Ngũ hành Thổ 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0917.635.883 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0915638698 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0985869986 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0941878788 Ngũ hành Mộc 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0981863339 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0916878838 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim