icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 098.179.8368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0961.55.8998 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0946.21.1368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0868383869 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0961568979 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0966896879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0946799898 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0938461368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0911.49.6668 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0941.669.889 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0931777989 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0981.579.568 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0961867968 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0981568669 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0933056879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0913869689 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0902391789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0961937878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0974831368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0986.2379.68 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0911888798 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 096.191.3388 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 098.165.7788 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 091.789.3858 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0961947878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0911.63.79.68 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916487986 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918386986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0941687968 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0971.855.789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0971.30.7878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0946799889 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0961868386 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0946.13.5678 Ngũ hành Kim 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0915.68.1388 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0941.98.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
37 091.683.6878 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0981.668.399 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0961.85.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0941.86.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0911.58.8386 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0913.19.3878 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0965.31.8386 Ngũ hành Kim 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 09.38.62.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0936.02.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0911.89.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0971598686 Ngũ hành Kim 12,000,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0916878838 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0916.87.83.88 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim