icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0868857501 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
1 098.339.1368 Ngũ hành Thủy 18,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0906287936 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0901738796 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0898690136 Ngũ hành Thủy 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0898662173 Ngũ hành Hỏa 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0899541338 Ngũ hành Hỏa 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0898652389 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0898652587 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0898653586 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0898681136 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0898682935 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0898681091 Ngũ hành Kim 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0898685833 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0898688173 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0898691278 Ngũ hành Kim 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0899756834 Ngũ hành Kim 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0964680737 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0966302778 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0987460178 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0981680178 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0968031878 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0968032778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0968079766 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0968136807 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0968289178 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0968585287 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0969180278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0979868209 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0974589278 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0967999802 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0974576876 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0964955839 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0968733318 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0973683778 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0974334578 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0976389178 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0978683331 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0967973278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0987051378 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
40 097.168.5679 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0967983673 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0964963687 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0964970186 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0965363684 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0966405839 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0971846861 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0979513086 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0985130978 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0983.554.178 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim