icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0916.78.88.78 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0961.55.8998 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0914188838 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0971.855.789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0941687968 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0941687968 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0901.639.668 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0963868398 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0918838986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0946799898 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0931777989 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0931986879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0913869689 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0981.579.568 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0936512789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0933056879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0968058338 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0981568669 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0902391789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0974831368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0961568979 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0911888798 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0917698338 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0981963968 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0941.779.788 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 098.165.7788 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0868383869 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0971079898 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0911909669 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 091.789.3858 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0938461368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0916487986 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0961868386 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0961867968 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0946799889 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0931393868 Ngũ hành Mộc 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0911866368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0911586587 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0981863339 Ngũ hành Mộc 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0915779868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 096.191.3388 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0886918918 Ngũ hành Thổ 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0967339688 Ngũ hành Thổ 12,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0946.13.5678 Ngũ hành Kim 12,600,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0981.668.399 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0961.85.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0941.86.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0911.89.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim