icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0946.21.1368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0986.2379.68 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0971.30.7878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0961947878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0868383869 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0946799898 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 091.789.3858 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0971.855.789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0941.669.889 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0931777989 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0981.579.568 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0981568669 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0933056879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0974831368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0981863339 Ngũ hành Mộc 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0931986879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0981963968 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0961937878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0961568979 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0966896879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 096.191.3388 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0961.55.8998 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0918386986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0946799889 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 098.179.8368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0916487986 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0965.31.8386 Ngũ hành Kim 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0936.02.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
28 09.38.62.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0911.58.8386 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0913.19.3878 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0941.98.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0915.68.1388 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0911.89.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
34 091.683.6878 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0981.668.399 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0961.85.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0941.86.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0971598686 Ngũ hành Kim 12,000,000 Xem bói sim Đặt sim
39 091.593.8338 Ngũ hành Mộc 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0901.63.79.68 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0981.729.788 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0901791868 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868236286 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0966686379 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0961793789 Ngũ hành Hỏa 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0916878838 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 096.104.6879 Ngũ hành Hỏa 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0971.74.8338 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0916698678 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim