icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0974.435.178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0963897927 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0964663178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0968733066 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0984239978 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0989237893 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0967636805 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0967984186 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0968043578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0946.799.888 Ngũ hành Kim 29,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0973179086 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0916.783.583 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0963561578 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0914.669.078 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0936308613 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0965.545.178 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0901798763 Ngũ hành Mộc 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0936435783 Ngũ hành Hỏa 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0936249863 Ngũ hành Thủy 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0936306813 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0898.936.368 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0975.409.178 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0913.172.278 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0979.946.178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0968.518.652 Ngũ hành Mộc 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0911382888 Ngũ hành Kim 38,000,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0906711888 Ngũ hành Kim 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0938051888 Ngũ hành Kim 18,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0945838878 Ngũ hành Kim 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0961487878 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0981568669 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0961947878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0961937878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0916487986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0942819898 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0911528778 Ngũ hành Mộc 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0987158866 Ngũ hành Thổ 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0937991668 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0888833279 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0868363988 Ngũ hành Mộc 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0914848338 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0917608388 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0966138186 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868179686 Ngũ hành Thổ 8,300,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0969708388 Ngũ hành Kim 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0963788683 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0968397378 Ngũ hành Hỏa 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0962956986 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim