icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0967.320.986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0973.45.2578 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 092.668.1369 Ngũ hành Thủy 5,690,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0868.93.93.67 Ngũ hành Kim 3,400,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0986827954 Ngũ hành Hỏa 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0936227858 Ngũ hành Kim 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0869.258.758 Ngũ hành Kim 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0986.522.279 Ngũ hành Mộc 5,980,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0968857366 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0868.39.1788 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0978.99.0178 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0869.85.7079 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0961.412.178 Ngũ hành Kim 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0984.512.786 Ngũ hành Mộc 3,100,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0868.970.039 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0987.0246.39 Ngũ hành Mộc 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0975.130.078 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0965.346.278 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0971018978 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0968583766 Ngũ hành Kim 3,580,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0978611439 Ngũ hành Thủy 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0986.138.463 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0869.90.2239 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0983.099.578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0868135775 Ngũ hành Kim 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0869149119 Ngũ hành Hỏa 6,000,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0934.636.278 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0936.409.278 Ngũ hành Thủy 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0868957078 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0961435778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0868.36.39.78 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0971989278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0983545178 Ngũ hành Hỏa 3,780,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0886118998 Ngũ hành Thổ 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0987.40.2578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0987905390 Ngũ hành Hỏa 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0966.46.1378 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0977892439 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0967389278 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0967938466 Ngũ hành Hỏa 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
40 098.43.13578 Ngũ hành Hỏa 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0967.329.778 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0982469578 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0965.235.378 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0868379278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0965.61.3578 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0969.77.0578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0978758312 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0868310996 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0977.08.3978 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim