icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0938051888 Ngũ hành Kim 18,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0945838878 Ngũ hành Kim 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0961487878 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0981568669 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0961947878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0961937878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0916487986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0942819898 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911528778 Ngũ hành Mộc 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0964.174.388 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0937991668 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0888833279 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0914848338 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0917608388 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0966138186 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0868179686 Ngũ hành Thổ 8,300,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0969708388 Ngũ hành Kim 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0963788683 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0968397378 Ngũ hành Hỏa 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0962956986 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0868396838 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0916483388 Ngũ hành Kim 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0931266869 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0919679378 Ngũ hành Hỏa 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0918517838 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916638968 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0911573886 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0916836986 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0911697898 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0981587678 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868223568 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0911382385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0918538385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0919368938 Ngũ hành Thủy 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0964.943.186 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868166896 Ngũ hành Thổ 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0965379488 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0868373878 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0869251379 Ngũ hành Thủy 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0981877983 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0911587278 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0918693138 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0916972978 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0911638778 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0915897839 Ngũ hành Thủy 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0915183238 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0916028778 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0918438483 Ngũ hành Hỏa 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim