icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0988.657.943 Ngũ hành Hỏa 2,680,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0869267578 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0966.746.578 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0961814586 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0935505768 Ngũ hành Kim 5,890,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0866.579.269 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0868.90.7839 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0866.587.369 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0869.277.757 Ngũ hành Kim 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0898.633.184 Ngũ hành Hỏa 1,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0868.919.278 Ngũ hành Kim 3,750,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0961.95.8785 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0968.85.1778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0979.84.2478 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0967.320.986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0984.02.3553 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0986827954 Ngũ hành Hỏa 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0869.258.758 Ngũ hành Kim 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0965.685.957 Ngũ hành Kim 3,380,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0898.30.5799 Ngũ hành Kim 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0903528986 Ngũ hành Thổ 4,890,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0866.633.585 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0901.428.178 Ngũ hành Kim 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0918263579 Ngũ hành Thổ 13,680,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0961.412.178 Ngũ hành Kim 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0936.28.7078 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0968.079.757 Ngũ hành Kim 3,780,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0898.641.833 Ngũ hành Kim 2,180,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0866.890.579 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0967.08.4554 Ngũ hành Kim 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0866.539.796 Ngũ hành Thổ 3,100,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0898.867.535 Ngũ hành Thổ 2,200,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0866.685.991 Ngũ hành Thổ 3,780,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0866.73.1331 Ngũ hành Hỏa 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0965.346.278 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0866.580.997 Ngũ hành Kim 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0868.494.991 Ngũ hành Thủy 3,790,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868.97.1478 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0978611439 Ngũ hành Thủy 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0899.607.900 Ngũ hành Thủy 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0866.891.839 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0866.21.3589 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0902.398.557 Ngũ hành Kim 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0898.618.963 Ngũ hành Thổ 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0866.67.9909 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0898.857.383 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868135775 Ngũ hành Kim 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0936.246.398 Ngũ hành Thủy 2,680,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0938.967.836 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0932.187.929 Ngũ hành Thủy 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim