icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0914385938 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0943027788 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0919438286 Ngũ hành Hỏa 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0917648878 Ngũ hành Kim 5,300,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0943734686 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0941853639 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0941218339 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0868378568 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0915586538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0915568178 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0915872882 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0916821786 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0911296838 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0888155878 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0888737386 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0914816838 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0965382179 Ngũ hành Kim 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0961982339 Ngũ hành Thủy 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0911568378 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0916486538 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0911578278 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0941218779 Ngũ hành Mộc 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0941987938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0915096839 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0917656538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0945216968 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0888283779 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0868385939 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0971879486 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0987454786 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0972783068 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0961761866 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0918615378 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0916039578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0915585638 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0918592538 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0915751578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0911502886 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0911956388 Ngũ hành Mộc 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0888118798 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0916992778 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0911583786 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0917869378 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0916937986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0915819386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0869016776 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0869057887 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0869093986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0916902878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0919982938 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim