icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0866.689.737 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0866.683.797 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0934.636.278 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0936.409.278 Ngũ hành Thủy 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0898.636.775 Ngũ hành Thổ 2,200,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0868957078 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
6 01239854567 Ngũ hành Thủy 6,380,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0961435778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0902.323.876 Ngũ hành Thổ 1,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0964.92.0578 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0866.893.396 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0898.643.363 Ngũ hành Hỏa 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0971989278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0866.857.387 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0987.40.2578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0866.894.179 Ngũ hành Thổ 3,380,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0898.636.955 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0967.329.778 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0965.235.378 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0946791888 Ngũ hành Kim 39,680,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0866.63.5358 Ngũ hành Kim 3,700,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0868379278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0866.83.5778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0866.5757.69 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 093.1368.540 Ngũ hành Thủy 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0969.77.0578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0898.32.6833 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0906.739.158 Ngũ hành Kim 2,180,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0869141586 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0966.913.086 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0898180079 Ngũ hành Kim 5,890,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0936.406.893 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0902.309.863 Ngũ hành Hỏa 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0974.36.1578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0868.94.3389 Ngũ hành Kim 3,780,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0868.370.998 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0981.46.2378 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0866.65.1369 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0934.607.928 Ngũ hành Thủy 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0966157086 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0923178668 Ngũ hành Thổ 9,880,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0936.43.3578 Ngũ hành Hỏa 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868.99.1278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0962.089.178 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0961.92.3578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0866.809.139 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0969141578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0965396578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0869.534.689 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0961.799.684 Ngũ hành Thủy 3,480,000 Xem bói sim Đặt sim