icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0868396838 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0916483388 Ngũ hành Kim 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0931266869 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0983829838 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0919679378 Ngũ hành Hỏa 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0918517838 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0916638968 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0911573886 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0916836986 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0911697898 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0981587678 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0868223568 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0911382385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0918538385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0919325568 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0919368938 Ngũ hành Thủy 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868166896 Ngũ hành Thổ 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0965379488 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0868373878 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0869251379 Ngũ hành Thủy 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0981877983 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0911587278 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0918693138 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0916972978 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0911638778 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0915897839 Ngũ hành Thủy 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0915183238 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916028778 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918438483 Ngũ hành Hỏa 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0914385938 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0943027788 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0919438286 Ngũ hành Hỏa 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0917648878 Ngũ hành Kim 5,300,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0917822588 Ngũ hành Kim 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0943734686 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0941853639 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0941218339 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868378568 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0915586538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0915568178 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0915872882 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0916821786 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0911296838 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0916617378 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0888155878 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0888737386 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0914816838 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0965382179 Ngũ hành Kim 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0961982339 Ngũ hành Thủy 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0911568378 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim