icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0868179686 Ngũ hành Thổ 8,300,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0969708388 Ngũ hành Kim 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0963788683 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0968397378 Ngũ hành Hỏa 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0962956986 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0868396838 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0931266869 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0919679378 Ngũ hành Hỏa 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0918517838 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0911573886 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0962873078 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0911697898 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0961.765.178 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0971.638.466 Ngũ hành Hỏa 3,700,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0964.943.186 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0868166896 Ngũ hành Thổ 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0965379488 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0868373878 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0979913778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0869251379 Ngũ hành Thủy 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0981877983 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0911587278 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0918693138 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0916972978 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0966.30.7557 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0916028778 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0914385938 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0943027788 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0917648878 Ngũ hành Kim 5,300,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0943734686 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0941853639 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0868378568 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0898.869.335 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0915568178 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0916821786 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0911296838 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0888155878 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0888737386 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0914816838 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0965382179 Ngũ hành Kim 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0911568378 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0916486538 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0911578278 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0941987938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0866.69.1778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0943439486 Ngũ hành Hỏa 5,690,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0917656538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0945216968 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0888283779 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868385939 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim