icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0916486538 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0911578278 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0941218779 Ngũ hành Mộc 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0941987938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0915096839 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911628698 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0917656538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0888198368 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0945216968 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0888283779 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0868385939 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0971879486 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0987454786 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0972783068 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0961761866 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0918615378 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0912865478 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0916039578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0915585638 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0918592538 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0915751578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0915172986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0911502886 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0911956388 Ngũ hành Mộc 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0888118798 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0916992778 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0911583786 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0917869378 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0916937986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0915819386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0869007839 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0869016776 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0869057887 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0869093986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0916902878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0919982938 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
36 01218681968 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0985116839 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0961483388 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0962710186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0911319178 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0911522578 Ngũ hành Mộc 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0917531778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0919166378 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0916969378 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0915859786 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868157959 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0915162178 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0916930778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0917385278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim