icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0984145278 Ngũ hành Hỏa 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0869.90.2239 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0983.099.578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0983684949 Ngũ hành Thủy 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0869576144 Ngũ hành Kim 1,300,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0869576135 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0869149119 Ngũ hành Hỏa 6,000,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0986857744 Ngũ hành Thổ 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0967846161 Ngũ hành Thủy 5,300,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0961435778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0978.64.0239 Ngũ hành Mộc 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0987580101 Ngũ hành Kim 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0969805353 Ngũ hành Thổ 6,000,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0868.36.39.78 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0868671778 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0868376336 Ngũ hành Thổ 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868.95.2399 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0979.674.278 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0971989278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0987974411 Ngũ hành Kim 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0985780011 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0974587387 Ngũ hành Kim 2,390,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0981790898 Ngũ hành Kim 5,790,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0886118998 Ngũ hành Thổ 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0968053739 Ngũ hành Thủy 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0987.40.2578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0987.976.661 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0987905390 Ngũ hành Hỏa 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0966.46.1378 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0977892439 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0982479911 Ngũ hành Mộc 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0967389278 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0967938466 Ngũ hành Hỏa 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
33 098.43.13578 Ngũ hành Hỏa 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0968141614 Ngũ hành Thổ 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0967.329.778 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0982469578 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0965.235.378 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0978.764.639 Ngũ hành Kim 3,400,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0868379278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0868.49.7899 Ngũ hành Thủy 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0868283553 Ngũ hành Thổ 3,580,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0969.77.0578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868370899 Ngũ hành Kim 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0978758312 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0965897086 Ngũ hành Thổ 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868310996 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0868952039 Ngũ hành Thổ 1,890,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0977.08.3978 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0869141586 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim