icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0982787964 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0979812788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0976915786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0973148639 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0944811968 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0919488938 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0916001788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0917693788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0917503788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0919358139 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0915893788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0919380738 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0919632938 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0911955398 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0917669398 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0915538298 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0915122839 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0915165786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0916972798 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0915515798 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0916825278 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0915782178 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0915196278 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0916756978 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0915926538 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0962834468 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0918239486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0918786478 Ngũ hành Hỏa 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0916169486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0943985839 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0987959083 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0981784139 Ngũ hành Mộc 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0965820839 Ngũ hành Mộc 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0962851739 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0974052986 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0978937186 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0981403168 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0981706379 Ngũ hành Hỏa 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0982192586 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0983407386 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0984277139 Ngũ hành Mộc 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0886369298 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
42 01239848689 Ngũ hành Thủy 3,250,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868128179 Ngũ hành Kim 3,250,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0982773969 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868159939 Ngũ hành Mộc 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0916448639 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0915581786 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0911685938 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0916680378 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim