icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0868926829 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0981745439 Ngũ hành Hỏa 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0981674139 Ngũ hành Mộc 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0981476139 Ngũ hành Mộc 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0989265478 Ngũ hành Hỏa 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0868192619 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0977084788 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0981756239 Ngũ hành Mộc 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0981774239 Ngũ hành Mộc 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0984182439 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0984208739 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0984350739 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0984739288 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0985018539 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0986258039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0986267039 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0964548039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0964158539 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0963574079 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0989410539 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0973548039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0971858039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0971805479 Ngũ hành Hỏa 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0988308239 Ngũ hành Mộc 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0975287039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0989534039 Ngũ hành Thủy 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0915059786 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0869288395 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0869268397 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0869287873 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0949469568 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0965347988 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0964453865 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0981447951 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0968947032 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0869132847 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0868853415 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868171838 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 01249811886 Ngũ hành Thủy 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0966784172 Ngũ hành Mộc 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0978465973 Ngũ hành Thủy 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0869289718 Ngũ hành Kim 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868890315 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0985820439 Ngũ hành Mộc 1,690,000 Xem bói sim Đặt sim
44 01258075668 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
45 01298627968 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
46 01298925868 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
47 01292615868 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
48 01292552868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
49 01292831868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim