icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0979.80.36.80 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0978459745 Ngũ hành Kim 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0978.963.278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0963.59.1278 Ngũ hành Thủy 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0966.913.086 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0869112768 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0868.914.239 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0979.68.1478 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0985.274.139 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0974.36.1578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0968833058 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0985170839 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0965536853 Ngũ hành Thổ 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0981.46.2378 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0968157057 Ngũ hành Kim 1,890,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0869576467 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0987939922 Ngũ hành Kim 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0869057366 Ngũ hành Thổ 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0986.85.65.39 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0964920578 Ngũ hành Thổ 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0974046578 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0868.34.9299 Ngũ hành Mộc 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0868955531 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0868.63.55.63 Ngũ hành Hỏa 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
24 097.39.12478 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0983468811 Ngũ hành Thổ 5,200,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0985391788 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0985844343 Ngũ hành Hỏa 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0961.49.8399 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0984146565 Ngũ hành Thổ 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0868.99.1278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0962.089.178 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0869135178 Ngũ hành Kim 2,890,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0972405786 Ngũ hành Thổ 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0973.792.878 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0967919180 Ngũ hành Hỏa 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0984925353 Ngũ hành Thổ 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0961.92.3578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0967847070 Ngũ hành Thủy 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0987860101 Ngũ hành Mộc 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0983147070 Ngũ hành Kim 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0869.513.279 Ngũ hành Mộc 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0969141578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0988344545 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0962398786 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0965396578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0869.534.689 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0961029786 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0968.59.2478 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0968170764 Ngũ hành Kim 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim