icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 01256723868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0915764079 Ngũ hành Thủy 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0911.382.583 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0886.179.379 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0916.075.578 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911248248 Ngũ hành Kim 25,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0968867989 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0931793989 Ngũ hành Thủy 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 01257989989 Ngũ hành Thủy 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0919569568 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0931986879 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0946799898 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0946799889 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0911586587 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0868383869 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0911866368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0915779868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0911861688 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0961238678 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0961226879 Ngũ hành Thủy 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0961793789 Ngũ hành Thủy 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0916839996 Ngũ hành Thủy 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0916877839 Ngũ hành Mộc 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 01238638638 Ngũ hành Thổ 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0898696879 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0978966869 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0917768787 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918020305 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0971781368 Ngũ hành Kim 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0968897968 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0918682879 Ngũ hành Kim 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868229979 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0918747978 Ngũ hành Hỏa 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0914479898 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0911855586 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0917348368 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0919768586 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0916892896 Ngũ hành Thổ 6,890,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0869833886 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 01203686688 Ngũ hành Mộc 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0986279883 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0968986978 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0911586578 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0914896878 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0912831899 Ngũ hành Thủy 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0914585268 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0917742288 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0911558768 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0918232898 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim