icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0869132847 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0868853415 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 01249811886 Ngũ hành Thủy 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0966784172 Ngũ hành Mộc 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0869289718 Ngũ hành Kim 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0868890315 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0869136878 Ngũ hành Kim 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0869091386 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0966.48.5578 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0963.77.0378 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911.382.583 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0869036936 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0978158381 Ngũ hành Kim 2,380,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0965505839 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0869282339 Ngũ hành Kim 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0869068939 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868983278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0886.179.379 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0886178138 Ngũ hành Thổ 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0968.82.3986 Ngũ hành Thổ 4,890,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0869202878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0936.438.052 Ngũ hành Thủy 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0869083699 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0868191269 Ngũ hành Thủy 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0916.075.578 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0868.16.86.87 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0968398278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0936.438.313 Ngũ hành Hỏa 2,000,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0948733268 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0869.09.5885 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0968382978 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0931.91.5668 Ngũ hành Thổ 5,890,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0964.900.778 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0869093168 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0972799178 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0868033039 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0979955178 Ngũ hành Mộc 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0964.526.178 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0964.657.139 Ngũ hành Mộc 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0903.486.396 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0969.118.178 Ngũ hành Kim 4,680,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0962.519.178 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868384399 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0869003978 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0963.74.1578 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0967.0123.39 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868909586 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0962.540.778 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0968273978 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868.983.286 Ngũ hành Thổ 4,690,000 Xem bói sim Đặt sim