icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0888118798 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0911583786 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0917869378 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0915819386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0869016776 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0869057887 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0869093986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0916902878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0919982938 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0962710186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0868383779 Ngũ hành Kim 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0911319178 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0917531778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0961808978 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0916969378 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0915859786 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868157959 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0915162178 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0916930778 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0917385278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0982787964 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0981.499.178 Ngũ hành Hỏa 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0979812788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0976915786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0973148639 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0944811968 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0917693788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0915893788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0911955398 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0917669398 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0869.298.539 Ngũ hành Thủy 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0915165786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0916972798 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0915515798 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0915196278 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0916756978 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0915926538 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0962834468 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0918239486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0943985839 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0987959083 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0866.854.939 Ngũ hành Thủy 3,580,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868.937.539 Ngũ hành Mộc 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0962851739 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0974052986 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0869219519 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868.138.466 Ngũ hành Hỏa 2,480,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0982192586 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0983407386 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0984277139 Ngũ hành Mộc 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim