icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 098.138.7.888 Ngũ hành Thổ 50,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0981386888 Ngũ hành Thổ 48,000,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0886.63.68.68 Ngũ hành Thổ 38,000,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911382888 Ngũ hành Thổ 38,000,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0906711888 Ngũ hành Thổ 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911248248 Ngũ hành Thổ 25,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0961.83.8338 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0965793838 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0985869986 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0941878788 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0945838878 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0941878788 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0938.986.968 Ngũ hành Thổ 15,680,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0911.86.8998 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0918.83.7878 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0911478668 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0971.86.1368 Ngũ hành Thổ 14,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0888869779 Ngũ hành Thổ 14,500,000 Xem bói sim Đặt sim
19 01297889889 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0961487878 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0888689779 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 097.385.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0981.82.6879 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0913.82.83.88 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0911888798 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0961947878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0868383869 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0963868398 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0911586587 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0941687968 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0915779868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0961937878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0917698338 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0918838986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 096.191.3388 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 091.789.3858 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0938461368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0941687968 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0974831368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0968058338 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0981.579.568 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0914188838 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 098.165.7788 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0886918918 Ngũ hành Thổ 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
47 091.683.6878 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0915.68.1388 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0941.86.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim