icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0869115468 Ngũ hành Thổ 2,200,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0986142378 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0981568669 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0916487986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0937991668 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0888833279 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0914848338 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0966138186 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0868179686 Ngũ hành Thổ 8,300,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0963788683 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0962956986 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0868396838 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0916638968 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0911573886 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868223568 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0911382385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0918538385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0868166896 Ngũ hành Thổ 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0915183238 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0914385938 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0868993286 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0943734686 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0868378568 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0915586538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0916821786 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0911296838 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0888737386 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0911568378 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0916486538 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0941987938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0917656538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0868385939 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0971879486 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0987454786 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0916039578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0915585638 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0918592538 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0915751578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0911502886 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0915819386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0869093986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0919982938 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0962710186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0915859786 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868157959 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0976915786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0973148639 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0911955398 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim