icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0905958589 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0911052886 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0911701686 Ngũ hành Thổ 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0914558286 Ngũ hành Thổ 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0916299238 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0915153538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0915147968 Ngũ hành Thổ 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0912255583 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0915896588 Ngũ hành Thổ 4,350,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0868389639 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911532368 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0917787586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0914685538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0914486539 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0919568938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0916883186 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0918913386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0911955938 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0917366198 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0915768978 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0917657698 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0971128679 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0965411879 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0919568138 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0917839598 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0918089186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0919823286 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916218968 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0917985586 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0919108786 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0912326186 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0911593938 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0916276883 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0911726689 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0888182986 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 01212268468 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 01259666968 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0916644486 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0919566798 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0911801938 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0916357278 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0918865238 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0886327998 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0918861683 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0983545996 Ngũ hành Thổ 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
45 01256437668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
46 01256725668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
47 01256932668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
48 01256093868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0911.226.486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim