icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0946799889 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0911866368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0915779868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0911861688 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0961238678 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 01238638638 Ngũ hành Thổ 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0918020305 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0968897968 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0914479898 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911855586 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0919768586 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0916892896 Ngũ hành Thổ 6,890,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0869833886 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0986279883 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0888601386 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0919078086 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0914050588 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0989619268 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0963889583 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0971268357 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0961867579 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0966392689 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0905958589 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0911052886 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0911701686 Ngũ hành Thổ 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0914558286 Ngũ hành Thổ 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916299238 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0915153538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0915147968 Ngũ hành Thổ 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0912255583 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0915896588 Ngũ hành Thổ 4,350,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868389639 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0911532368 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0917787586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0914685538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0914486539 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0919568938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0916883186 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0918913386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0911955938 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0917366198 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0915768978 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0917657698 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0965411879 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0886381268 Ngũ hành Thổ 7,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0919568138 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0917839598 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0918089186 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0919823286 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim