icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0919568669 Ngũ hành Thổ 5,900,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0915227986 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0911428689 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0917296898 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0968139986 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0916835386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0911207686 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0917623686 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0911229286 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0917633586 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911762886 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0915723868 Ngũ hành Thổ 4,890,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0913328986 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0915465568 Ngũ hành Thổ 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0868717968 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0912395586 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0915639286 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0916819186 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0913066186 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0868799885 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0913983286 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0917078386 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0911755686 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0914738368 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0917615586 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0915365586 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0917232699 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0917926338 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0912001683 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0911306883 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0911390286 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0911177698 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868717986 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0911093986 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0919563286 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0911244586 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0913530386 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0917606883 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0911730586 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0915635586 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0918052968 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0912922186 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0918931486 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0918025986 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 01274555668 Ngũ hành Thổ 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
45 01247555668 Ngũ hành Thổ 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0912789283 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0916897586 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 01292123568 Ngũ hành Thổ 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868719579 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim