icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0961.93.8668 Ngũ hành Kim 22,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0931779668 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0973907878 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0961156688 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0965.986.968 Ngũ hành Kim 15,000,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0969.34.66.88 Ngũ hành Kim 13,900,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0976191368 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0965916688 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0965.91.66.88 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0916487986 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0911866368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0901.639.668 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0941.779.788 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0961867968 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0981568669 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0961868386 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0946.13.5678 Ngũ hành Kim 12,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0965.31.8386 Ngũ hành Kim 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0971598686 Ngũ hành Kim 12,000,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0915.779.768 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0917.663.683 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0966686379 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0961.679.669 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0931866186 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0868236286 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 01276368368 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0916698678 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0961.69.65.68 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0901.63.79.68 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0961.86.6869 Ngũ hành Kim 10,500,000 Xem bói sim Đặt sim
30 096.259.8386 Ngũ hành Kim 10,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0913799778 Ngũ hành Kim 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0918696568 Ngũ hành Kim 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0961966679 Ngũ hành Kim 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0963.968.568 Ngũ hành Kim 9,500,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0931866168 Ngũ hành Kim 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0931791668 Ngũ hành Kim 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0962.07.3968 Ngũ hành Kim 8,860,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0969.36.6838 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0966.79.86.69 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0981.279.686 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0962295168 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0962639168 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0917768787 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0915125668 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0975.92.7788 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 098.1567.778 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 09.61.61.3968 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 09.6160.3968 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0963566878 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim