icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0943.763.468 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0946.950.368 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0948.7727.68 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0945.560.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0949.056.168 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
5 09456.12.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0947.594.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0947.370.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0943.614.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0947.531.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0943.765.268 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0965.094.386 Ngũ hành Kim 2,180,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0961.416.968 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0961.3878.60 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
14 096.997.60.86 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
15 096.7938.647 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0981.407.937 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0971.069.468 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
18 09.6688.3776 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0967.876.203 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0939668286 Ngũ hành Kim 1,950,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0981.8787.75 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0978.256.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0961.72.5866 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0979.85.0660 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0965.597.386 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0942.516.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0949.143.866 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0964.985.386 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0947.430.768 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0947.359.768 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0961.4727.86 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0981.506.786 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0964.933.286 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0961.907.486 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0961.652.586 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0961.416.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0965.594.786 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0971.664.386 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0964.485.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0971.663.486 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0963.769.486 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
42 01274.31.6879 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0947.261.586 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0947.874.379 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0916897586 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0917540668 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0981.407.847 Ngũ hành Kim 1,690,000 Xem bói sim Đặt sim
48 01673.486.986 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0968.369.635 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim