icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0944.73.61.68 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0979.816.486 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0947.531.768 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0981.506.786 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0947.261.586 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0942.516.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0971.649.886 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0944.73.61.68 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0979.816.486 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0947.531.768 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0934.670.586 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0943.765.268 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0948.7727.68 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0947.430.768 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0964.985.386 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0934.650.786 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0916897586 Ngũ hành Kim 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0981.407.847 Ngũ hành Kim 1,690,000 Xem bói sim Đặt sim
18 097.87.246.87 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
19 01628.57.6879 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0964.485.986 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0947.359.768 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0949.056.168 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
23 09.61.61.57.86 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0961.4727.86 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0949.143.866 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
26 01628.57.6879 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0964.485.986 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0947.359.768 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0949.056.168 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0961.4727.86 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0949.143.866 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0963.769.486 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0936.413.086 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0947.874.379 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0968.369.635 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
36 097.87.246.87 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0949.633.286 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0963.769.486 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0936.413.086 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0947.874.379 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0965.417.817 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0972.10.8696 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0964.981.786 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0965.417.817 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0972.10.8696 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0964.981.786 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0947.88.1696 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0968.54.7227 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
49 01673.486.986 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim