icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0967651789 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0933056879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0941956879 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0868911386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0886395568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0916478968 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0917707386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0917053889 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0888139283 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0918544586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0964178986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0918596578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0916769578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0983891578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0869289655 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0868839132 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868854117 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0965276814 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0869248975 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0868857501 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0898652587 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0898682935 Ngũ hành Thổ 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0869.567.368 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0967636805 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0968043578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0961.839.138 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0964.76.86.77 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0918.868.983 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0966.913.086 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0965398658 Ngũ hành Thổ 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0965396578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0986142378 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0981568669 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0916487986 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0937991668 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0888833279 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0914848338 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0966138186 Ngũ hành Thổ 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0868179686 Ngũ hành Thổ 8,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0963788683 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0962956986 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868396838 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0916638968 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0911573886 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0916836986 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0868223568 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0911382385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0918538385 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim