icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 08.69.69.66.99 Ngũ hành Hoả 69,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 097.39.02468 Ngũ hành Hoả 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0931986968 Ngũ hành Hoả 15,500,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0931793989 Ngũ hành Hoả 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0868597989 Ngũ hành Hoả 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0988998379 Ngũ hành Hoả 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0919569568 Ngũ hành Hoả 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0967651789 Ngũ hành Hoả 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0916.79.86.39 Ngũ hành Hoả 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0931777989 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0961.55.8998 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0961568979 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0946799898 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0933056879 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0936512789 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0971.855.789 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0941.669.889 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0913869689 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0946799889 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0981963968 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0966896879 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0931986879 Ngũ hành Hoả 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0911.89.6879 Ngũ hành Hoả 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0936.02.6879 Ngũ hành Hoả 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0981.668.399 Ngũ hành Hoả 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0961.85.6879 Ngũ hành Hoả 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 09.38.62.6879 Ngũ hành Hoả 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0961793789 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0978697699 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0912.96.39.38 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0961.22.6879 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0915947986 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0919277986 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 096.104.6879 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0904516879 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0969.2.13578 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0969.63.3978 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0918.16.9998 Ngũ hành Hoả 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0983.91.7968 Ngũ hành Hoả 10,680,000 Xem bói sim Đặt sim
39 09.1616.3978 Ngũ hành Hoả 10,500,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0912.99.6878 Ngũ hành Hoả 10,500,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0915.03.7968 Ngũ hành Hoả 10,500,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0901239789 Ngũ hành Hoả 9,600,000 Xem bói sim Đặt sim
43 096.131.6879 Ngũ hành Hoả 8,980,000 Xem bói sim Đặt sim
44 09.79.38.6968 Ngũ hành Hoả 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0911896899 Ngũ hành Hoả 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0911896979 Ngũ hành Hoả 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0898696879 Ngũ hành Hoả 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0971.10.6879 Ngũ hành Hoả 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0978966869 Ngũ hành Hoả 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim