icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 08.69.69.66.99 Ngũ hành Hỏa 69,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0886.44.66.88 Ngũ hành Thổ 68,000,000 Xem bói sim Đặt sim
2 098.138.7.888 Ngũ hành Thổ 50,000,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911382888 Ngũ hành Thổ 38,000,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0906711888 Ngũ hành Thổ 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911248248 Ngũ hành Thổ 25,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 097.39.02468 Ngũ hành Hỏa 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0938.051.888 Ngũ hành Thổ 18,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0961.83.8338 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0985869986 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0931666869 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0965793838 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0981.547.888 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0931779668 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0886.653.653 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0941878788 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0945838878 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0971591368 Ngũ hành Thủy 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0931986968 Ngũ hành Hỏa 15,500,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0918.83.7878 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0868597989 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0911.86.8998 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0931793989 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0988998379 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0886.368.379 Ngũ hành Thổ 13,860,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0931238789 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0931278668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0971037878 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0965.91.66.88 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0965916688 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 097.385.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0961487878 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0967651789 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0919569568 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0981.82.6879 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0913.82.83.88 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0948.33.3883 Ngũ hành Mộc 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0936512789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0915779868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0945851368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0911888798 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0917698338 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0946.21.1368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0986.2379.68 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 098.165.7788 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0946799898 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0971.30.7878 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0961947878 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim