icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0931468999 Ngũ hành Thủy 45,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0967651789 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0936512789 Ngũ hành Mộc 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0933056879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0938461368 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0968.922.831 Ngũ hành Mộc 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0934466783 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0911467868 Ngũ hành Kim 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0941956879 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0868911386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0981546368 Ngũ hành Hỏa 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0915586583 Ngũ hành Thổ 6,300,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0918292568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0886395568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0916478968 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0916768238 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0914962838 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0917707386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0917053889 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0916465838 Ngũ hành Kim 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0886158679 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0901793984 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0888139283 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0918544586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0965868178 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0964178986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0916805883 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0917606786 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918596578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0916769578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0916831398 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0963446178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0985346186 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0906278963 Ngũ hành Mộc 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0911329788 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0946479578 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0906286793 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868679158 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0869289655 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0869283958 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0965589439 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0869136870 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0869279755 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868839132 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0868875132 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868853901 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868854117 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0965276814 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0869248975 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868845513 Ngũ hành Hỏa 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim