Xem ngày tốt xấu

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi tiến hành các việc quan trọng như mua xe, dựng nhà, kết hôn, khai trương, giao dịch…. mọi người lại thường xem ngày tốt xấu. Việc tìm kiếm ngày lành tháng tốt có ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của công việc cần làm, người gặp được giờ tốt thì tài vượng đầy nhà, hưng thịnh lâu dài; người không chú ý gặp ngay giờ xấu thì gặp nhiều khó khăn khốn đốn, làm gì cũng không suôn sẻ thành công.

Cùng chọn ngày tốt theo tuổi, xem ngày tốt theo mệnh, xem ngày giờ tốt xấu, xem ngày hoàng đạo, xem ngày đẹp nhất với bạn ngay dưới đây.

Chọn tháng( dương lịch )

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 4

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h).

Đi thuyền, cắt may áo mão.

Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ.

Phạm phải ngày : Trùng tang

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 4

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h).

Kết màn, may áo.

Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 4

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h).

Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với Sao Hư.

Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kinh rạch.

Phạm phải ngày : Tam nương, Sát chủ dương

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 4

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên.

Dựng nhà, trổ cửa, gác đòn đông, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 4

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h).

Khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền, chặt cỏ phá đất.

Sao Thất Đại Kiết không có việc chi phải cữ.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gã, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

Sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h).

Tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h).

Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gã, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các vụ thủy lợi, cắt áo.

Đóng giường, lót giường, đi đường thủy.

Phạm phải ngày : Tam nương, Trùng phục

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h).

Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

Đi thuyền.

Phạm phải ngày : Sát chủ dương

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Xây dựng, tạo tác.

Chôn Cất (ĐẠI KỴ), cưới gã, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Phạm phải ngày : Nguyệt kị, Dương công lụy

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h).

Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

Đi thuyền

Phạm phải ngày : Kim thần thất sát

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Không có sự việc chi hợp với Sao Chủy.

Khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sửa đắp mồ mả, làm sanh phần (làm mồ mã để sẵn), đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn).

Phạm phải ngày : Tam nương, Trùng tang, Kim thần thất sát

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h).

Khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

Cưới gã, chôn cất, đóng giường lót giường, kết bạn.

Phạm phải ngày : Sát chủ âm

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h).

Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Chôn cất, tu bổ phần mộ, làm sanh phần, đóng thọ đường.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h).

Chôn cất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Khởi tạo việc chi cũng hại. Hại nhất là xây cất nhà, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động đất, xây tường, dựng cột.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Không có việc chi hạp với Sao Liễu.

Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h).

Xây dựng phòng mới.

Chôn cất, cưới gã, mở thông đường nước.

Phạm phải ngày : Thụ tử

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thuỷ lợi.

Sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước

Phạm phải ngày : Tam nương, Trùng phục

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h).

Cắt áo sẽ được tiền tài.

Chôn cất, cưới gã, xây cất nhà, đặt táng kê gác, gác đòn đông, trổ cửa gắn cửa, các vụ thủy lợi.

Phạm phải ngày : Nguyệt kị

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h).

Khởi công tạo tác mọi việc tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, chặt cỏ phá đất.

Đi thuyền.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h).

Đỗ đạt, hôn nhân thành tựu.tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gã sanh con quý. Công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt.

chôn cất hoạn nạn ba năm. Sửa chữa hay xây đắp mộ phần ắt có người chết. Sanh con nhằm ngày có Sao Giác khó nuôi, nên lấy tên Sao mà đặt tên cho nó mới an toàn. Dùng tên sao của năm hay của tháng cũng được.

Phạm phải ngày : Sát chủ dương

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).

Chôn cất bị Trùng tang. Cưới gã e phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa chết con đầu. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi lần lần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc Thất Sát Tinh, sanh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của Sao mà đặt cho nó thì yên lành.

Phạm phải ngày : Trùng tang

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h).

Sao Đê Đại Hung, không cò việc chi hạp với nó.

Khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gã, xuất hành kỵ nhất là đường thủy, sanh con chẳng phải điềm lành nên làm Âm Đức cho nó. Đó chỉ là các việc Đại Kỵ, các việc khác vẫn kiêng cữ.

Phạm phải ngày : Tam nương, Kim thần thất sát

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Sao Phòng là Đại Kiết Tinh, không kỵ việc chi cả.

Phạm phải ngày : Kim thần thất sát

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h).

Tạo tác việc chi cũng không hạp với Hung tú này.

Khởi công tạo tác việc chi cũng không khỏi hại, thứ nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng.

Phạm phải ngày : Sát chủ âm

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h).

Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, trổ cửa, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất.

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h).

Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mã, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ thủy lợi (như tháo nước, đào kinh, khai thông mương rảnh...)

Đóng giường, lót giường, đi thuyền.

Phạm phải ngày : Tam nương

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mão, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

Rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là Đẩu, Giải, Trại hoặc lấy tên Sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi.

Phạm phải ngày : Nguyệt kị, Trùng phục

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h).

Đi thuyền, cắt may áo mão.

Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ.

Phạm phải ngày : Thụ tử

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h).

Kết màn, may áo.

Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.


Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2024
19
Thứ tư
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
14
5/2024 (ÂL)
Ngày: Giáp Dần
Tháng: Canh Ngọ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall