Tiên Thiên Diệt Số

Tiên Thiên Diệt Số - Dị Bốc Tiên Tri là phương pháp xem quẻ đoán biết chuyện tương lai, cầu ứng như thần, như hình với bóng, nhất nhất đều đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói. Tất thảy có 512 quẻ giúp ứng đoán chuyện công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo hay tài vận của quý bạn.

CÁCH LẬP THÀNH RA QUẺ

  

Quẻ Tiên Thiên Diệt Số có hai bảng mẫu : Bảng A và Bảng B. 

Mỗi bảng có 8 cung : 

1) Cung Càn

5) Cung Tốn  

2) Cung Khảm 

6) Cung Ly 

3) Cung Cấn  

7) Cung Khôn

4) Cung Chấn  

8) Cung Đoài 

Mỗi cung có 8 quẻ. Tất cả là : 8 x 8 = 64 quẻ theo số thứ tự từ 1,2 … đến 64. Mỗi một quẻ có 8 con số 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Vật dụng ta sắm để coi quẻ là 8 đồng tiền. Người thân chủ muốn coi quẻ cầm hết 8 đồng tiền rồi thành tâm muốn coi quẻ gì, tùy sự thắc mắc trong lòng mà cầu xin một quẻ rồi với 8 đồng tiền cầm trong tay muốn đưa cho ông Thầy mấy đồng tùy ý hoặc đưa hết cũng được. 

THÍ DỤ :  Quí vị ai muốn coi quẻ cầu tài coi trong Bảng A cung Ly hoặc bảng B cũng cung Ly số quẻ 18 có con số 8 để lấy quẻ. 

Nếu đưa 1 đồng ra quẻ số 131        

  • 2 đồng ra quẻ số 286 
  • 3 đồng ra quẻ số 327 
  • 4 đồng ra quẻ số 414 
  • 5 đồng ra quẻ số 565 
  • 6 đồng ra quẻ số 673 
  • 7 đồng ra quẻ số 748 
  • 8 đồng ra quẻ số 852 

Đúng nhằm quẻ nào do số quẻ đó mà đoán đúng không sai. Nếu người thân chủ coi tài thì 8 câu quẻ đều nói về tài đặng hay không chớ không hề nói úp mở. Nếu 8 câu quẻ không đoán đúng là do nơi người coi lạc quẻ. Quẻ Tiên Thiên  Diệt Số này có 512 quẻ có 888 sổ quẻ người coi  gì thì trả lời theo đó không hề nói úp mở, hoặc nói qua chuyện khác. 

 THÍ DỤ 2 :         

Coi thi cử coi cung Càn số 4 bảng A… 

Coi mạng vận cung Càn số 1 bảng A… 

Coi dời chỗ hay coi  đổi  chổ làm cung Đài số 12 bảng A… 

Coi khai tiệm cung Ly số 17 bảng A… 

Đi lâu muốn  trở về coi cung Ly số 21 bảng A … 

Đi mượn tiền  coi cung Ly số 22 bảng A… 

Đi cờ bạc coi cung Ly số 24 bảng A… 

Coi xuất hành coi cung Chấn số 27 bảng A… 

Coi chuyện gây lộn khẩu  thiệt cung Chấn số 32 bảng A… 

Coi  vợ chồng cung Khảm số 45 bảng A… 

Coi việc thăng chức cung Khảm số 42 bảng A … 

Coi công danh cung Cấn số 50 bảng A… 

Coi số sống lâu hay yểu cung Khôn số 58 bảng A…

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 07 năm 2024
18
Thứ năm
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
13
6/2024 (ÂL)
Ngày: Quý Mùi
Tháng: Tân Mùi
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall