icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0918232798 Ngũ hành Kim 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0911801938 Ngũ hành Thổ 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0918879178 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0916357278 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0918865238 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0918892238 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0886327998 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
7 01277281868 Ngũ hành Kim 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0907201389 Ngũ hành Thủy 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0888918639 Ngũ hành Mộc 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0868222183 Ngũ hành Kim 2,350,000 Xem bói sim Đặt sim
11 01256437668 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
12 01256093868 Ngũ hành Thổ 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
13 01258172868 Ngũ hành Kim 1,250,000 Xem bói sim Đặt sim
14 01258541789 Ngũ hành Kim 800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0919.93.83.79 Ngũ hành Hỏa 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0911.226.486 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0943.968.579 Ngũ hành Thủy 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0904.613.368 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0869.828.638 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0869.133.668 Ngũ hành Thổ 8,900,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0917.635.883 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0915638698 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0985869986 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0941878788 Ngũ hành Mộc 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0981863339 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0916878838 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0916698678 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918278338 Ngũ hành Kim 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0915947986 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0911565568 Ngũ hành Thổ 10,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 01276368368 Ngũ hành Thổ 25,000,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0946998699 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0962295168 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0981786687 Ngũ hành Kim 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0868779989 Ngũ hành Thổ 8,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0886484868 Ngũ hành Kim 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0916478338 Ngũ hành Thổ 7,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0898822886 Ngũ hành Thổ 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0947685586 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0966563878 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0971268186 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0984943878 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0981612689 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0917969386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0919563386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0967871778 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0966373978 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0961888378 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0942578383 Ngũ hành Hỏa 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim