icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0911558768 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0918232898 Ngũ hành Kim 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0888601386 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0919078086 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0914050588 Ngũ hành Thổ 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911379378 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0989619268 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0963889583 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0971268357 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0961867579 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0966392689 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0917986388 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0911052886 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0911701686 Ngũ hành Thổ 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0917787966 Ngũ hành Hỏa 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0916939778 Ngũ hành Kim 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0914558286 Ngũ hành Thổ 4,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0916299238 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0967969978 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0961391388 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0915368278 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0915153538 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0915147968 Ngũ hành Thổ 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0919586138 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0912255583 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0915896588 Ngũ hành Thổ 4,350,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0918893138 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0965516639 Ngũ hành Mộc 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0868389639 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0962887983 Ngũ hành Hỏa 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0969239228 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0911532368 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0917787586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0914685538 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0911736788 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0918689278 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0914486539 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0918839768 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0917798278 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0919568938 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0916883186 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0911783966 Ngũ hành Hỏa 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0888138878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868388279 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0918693679 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0918913386 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0911539398 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0919173938 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0911955938 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0917366198 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim