icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0931.91.5668 Ngũ hành Thổ 5,890,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0988096.378 Ngũ hành Kim 3,480,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0964.900.778 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0866.21.5578 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0869093168 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0889322468 Ngũ hành Thổ 12,380,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0965.54.1578 Ngũ hành Hỏa 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0868033039 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0985.24.1551 Ngũ hành Mộc 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0866.215.336 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0903.486.396 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0866.693.587 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0868384399 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0975.41.2778 Ngũ hành Kim 3,780,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0981798268 Ngũ hành Kim 5,860,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0869003978 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0966.418.178 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0961.783.808 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0963.74.1578 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0888123479 Ngũ hành Kim 12,790,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0931.389.852 Ngũ hành Mộc 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0981786586 Ngũ hành Thổ 6,890,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0869.267.839 Ngũ hành Thủy 3,480,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0868909586 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0909.526.883 Ngũ hành Kim 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0962.540.778 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0968273978 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0868.983.286 Ngũ hành Thổ 4,690,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0888.15.1379 Ngũ hành Hỏa 5,890,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0869366778 Ngũ hành Kim 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0866.534.369 Ngũ hành Hỏa 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0901967068 Ngũ hành Thủy 4,890,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868.71.2223 Ngũ hành Thổ 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0932386379 Ngũ hành Hỏa 16,890,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0978185668 Ngũ hành Kim 12,790,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0869860939 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0931.378.683 Ngũ hành Thổ 2,500,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868.976.086 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0869.875.339 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0902.231.796 Ngũ hành Thổ 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0869388738 Ngũ hành Kim 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0866.59.5335 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0966.31.38.31 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0869.045.099 Ngũ hành Thủy 3,200,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0986025839 Ngũ hành Kim 3,380,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0866.691.787 Ngũ hành Kim 3,500,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868368578 Ngũ hành Thổ 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0973392878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0938.099.578 Ngũ hành Kim 3,000,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0909.461.586 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim