icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0943.763.468 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0947.370.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0947.594.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
3 09456.12.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0945.560.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0944.615.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0946.370.568 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0949.056.168 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0943.614.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0946.507.368 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0945.597.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0945.534.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0943.765.268 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0914.95.7078 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0944.615.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0943.614.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0946.507.368 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0945.597.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0945.534.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0946.950.368 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0943.763.468 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0947.370.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0947.594.866 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
23 09456.12.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0945.560.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0948.7727.68 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0947.531.768 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0965.094.386 Ngũ hành Kim 2,180,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0965.094.386 Ngũ hành Kim 2,180,000 Xem bói sim Đặt sim
29 012.86.687786 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0961.3878.60 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0967.876.203 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
32 09.6688.3776 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
33 096.997.60.86 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0971.069.468 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0981.407.937 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
36 096.7938.647 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0967.957.807 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0971873870 Ngũ hành Kim 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0939668286 Ngũ hành Kim 1,950,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0962661386 Ngũ hành Kim 1,950,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0942.516.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0935.619.386 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0981.506.786 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0964.485.986 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
45 01274.31.6879 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0936.278.366 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0969.780.586 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0948.7727.68 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0961.4727.86 Ngũ hành Kim 1,860,000 Xem bói sim Đặt sim