icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0945.70.8368 Ngũ hành Kim 3,180,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0978.706.724 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0945.46.1388 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0942.170.368 Ngũ hành Kim 2,280,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0946.970.168 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0945.79.47.68 Ngũ hành Kim 3,180,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0946.451.768 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0947.845.768 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0888.197.368 Ngũ hành Kim 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0968.873.495 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0968.946.213 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0968.571.842 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0868.271.457 Ngũ hành Kim 980,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0965.24.07.87 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0977.895.742 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0943.895.802 Ngũ hành Kim 980,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0868.933.498 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0988.536.810 Ngũ hành Kim 980,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0943.641.768 Ngũ hành Kim 2,980,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0962.07.3968 Ngũ hành Kim 6,980,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0968.576.953 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0968.580.473 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0968.578.942 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0963.684.507 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0988.368.754 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0988.367.845 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0968.134.098 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0989.538.745 Ngũ hành Kim 1,080,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0967.682.794 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0967.870.218 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0967.680.437 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0968.087.903 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0868.924.597 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0868.925.497 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0868.927.387 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0868.927.837 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0868.928.197 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868.928.773 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0868.929.718 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0868.929.745 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0868.929.781 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0868.934.587 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868.934.758 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868.934.857 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0868.935.487 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868.978.318 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0868.947.907 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0868.946.917 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0868.943.758 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868.945.217 Ngũ hành Kim 1,180,000 Xem bói sim Đặt sim