icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 012.86.68.00.86 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0127.365.6668 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0941.659.168 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0968.54.7227 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
4 01673.486.986 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0947.88.1696 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0966.163.827 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0967.803.267 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0967.812.735 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0967.843.317 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0984.779.725 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0967.807.713 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0978.470.103 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
13 096.7938.745 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0976.568.610 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0967.937.845 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0976.413.685 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0975.668.430 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0975.543.817 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0974.725.860 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0972.606.837 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0982.597.701 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0982.574.706 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0968.964.105 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0969.754.387 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0967.860.732 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0962.571.378 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0964.386.651 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0967.958.762 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0967.865.412 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0978.441.763 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0967.968.436 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0976.827.603 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0967.985.374 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0976.508.607 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0967.842.165 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0975.783.037 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0975.568.702 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0975.168.264 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0972.865.417 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0983.297.271 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0982.569.630 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0968.981.764 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0968.918.476 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0967.861.524 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0964.986.673 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0968.764.125 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0967.943.758 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0972.727.781 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0972.27.2687 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim