icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 01673.486.986 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0916553168 Ngũ hành Kim 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0978578663 Ngũ hành Kim 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0978.19.7667 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0868.97.27.47 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
5 012.86.68.00.86 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
6 09777.41.238 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0968.54.7227 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0972.10.8696 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0976.83.7071 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0941.659.168 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0127.365.6668 Ngũ hành Kim 1,380,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0969.754.387 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0968.964.105 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0982.574.706 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0982.597.701 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0972.606.837 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0967.842.165 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0967.860.732 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0967.812.735 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0974.725.860 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0975.543.817 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0975.668.430 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0976.413.685 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0976.568.610 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0978.470.103 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0984.779.725 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0968.918.476 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0968.981.764 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0982.569.630 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0983.297.271 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0968.764.125 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0967.985.374 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0964.386.651 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0972.865.417 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0975.168.264 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0975.568.702 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0975.783.037 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0976.508.607 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0976.827.603 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0978.441.763 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0966.163.827 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0976.346.870 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0868.9296.37 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0868.923.976 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868.923.796 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0978.053.727 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0868.934.776 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0868.9297.36 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0868.945.756 Ngũ hành Kim 1,280,000 Xem bói sim Đặt sim