Xem bói tình yêu theo cung kết hôn cho nam nữ

Xem bói tình yêu theo cung kết hôn cho nam nữ chính xác nhất tại xemboisim.vn

Khi xem bói tình yêu theo cung người ta chia hoàng đạo làm 8 cung. Mỗi cung chiếm 45 độ. Cung Càn ở hướng Tây Bắc, cung Khảm sẽ là hướng Bắc, cung Cấn là hướng Đông Bắc, cung Chấn ở hướng Đông, cung Tốn nằm ở hướng Đông Nam, cung Ly là hướng Nam, cung Khôn hướng Tây Nam, cung Đoài hướng Tây. Các cung này xung đối nhau qua tâm theo nguyên tác Khảm - Ly, Cấn - Khôn, Chân - Đoài, Càn — Tốn, tao thành cung xung chiếu và hợp chiếu. Các cung Đông trạch lả Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Cung Tây trạch là Cấn. Khôn, Đoài. Càn. Những người có cùng cung thì kết hôn với nhau hợp làm ăn thuận lợi. Sau đây là bảng xem bói tình yêu theo cung kết hôn cho nam nữ nhé/

Nam Cung lấy Vợ Nữ Cung

TỐT/XẤU

SỔNG CHUNG THẾ NÀO

Càn - Càn

Không tốt mấy

Vợ chồng thiểu may mán

Càn - Cấn

Thật tốt

Trăm năm thỏa nguyện

Càn - Đoài

Sinh khỉ

Tương hợp giai ngẫu

Càn - Chấn

Ngũ quỷ

Bất lợi, xào xáo

Càn - Khôn

Diên niên

Thuận hòa, phát đạt

Càn - Khảm

Lục sát

Tang tóc, phiền lụy

Càn - Tốn

Họa tai

Bất tường, bệnh tật

Càn - Ly

Tuyệt mạng

Gãy gánh nửa đường

Khảm - Khảm

Không mấy tốt

Gặp nhiều trác trở

Khảm - Cấn

Ngu quỳ

Xào xảo, bất hòa

Khảm - Đoài

Họa tai

Bệnh tật, gian khổ

Khảm - Chân

Thiên y

Duyên nợ lâu dài

Khảm - Khôn

Tuyệt mạng

Chết chóc, không ngờ

Khảm - Càn

Lục sát

Tai bay, họa giời

Khảm - Ly

Phúc đức

An bài, duyên nợ

Khảm - Tốn

Sỉnh khí

Tài lộc, hòa hợp

cấn - Cấn

Phục vị

Xấu nhưng không lo

Cần - Càn

Thiên y

Trong ấm ngoài êm

Càn - Khôn

Sính khí

Gia đạo thuận thảo

Cấn - Đoài

Phúc đốc

Mặn nồng ấm no

Cân - Khảm

Ngữ quỳ

Cửa nhà bại hoại

Cấn - Chấn

Lực sát

Doanh nghiệp sa sút

Khôn - Càn

Diên niên

tương đối Ôm đẹp

Khôn - Cần

Sinh khỉ

hòa hợp tâm tinh

Khốn - Đoài

Thiên y

Thỏa mân tinh thần vật chất

Khốn - Chỉn

Tai họa

Nguy khốn nghèo nàn

Khôn - Khảm

Tuyệt mạng

Hoạn nạn chết chốc

Khôn - Tốn

Ngữ quỳ

Gia dinh hay bất hòa

Khôn - Ly

Lục sát

Chật vật, lận đận, lao đao

Đoài - Đoài

Không mấy tốt

Số oan khiên tiền định

Đoài - Càn

Phúc đức

Trước sau êm ấm phát dạt

Đoài - Khốn

Sinh khỉ

Vững bốn mạng

Đoài - Chán

Tuyệt mạng

Tiêu hao tang tóc

Đoài - Khẳm

Họa tai

Hoạn nạn bệnh tật

Đoài - Tốn

Lực sát

Khốn khó nghèo đói

Đoài - Ly

Ngũ quỷ

Phiền não rác rối

Đoài - Cấn

Diên niên

Mọi sự tốt lành

Cách theo dõi để hiểu cung mạng nam nữ có nên kết hợp hôn nhân hay không, tốt hay xấu, các bạn chi cần nhìn qua hàng ngang từ trải qua phải, nam cung gì nữ cung gì, tốt xấu sống chung ra sao, bắt đầu từ chữ Càn trong số 8 cung và cuối cùng là Đoài.

Để xem chi tiết vui lòng tra cứu với ứng dung: