icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 098.138.7.888 Ngũ hành Thổ 50,000,000 Xem bói sim Đặt sim
1 093.44.98.666 Ngũ hành Kim 28,000,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0898155888 Ngũ hành Thổ 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911366886 Ngũ hành Kim 26,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0981.547.888 Ngũ hành Thổ 22,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0981.547.888 Ngũ hành Thổ 22,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 097.39.02468 Ngũ hành Hỏa 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0918.83.7878 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0961.83.8338 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0898838338 Ngũ hành Thổ 18,600,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0971.38.83.83 Ngũ hành Mộc 18,500,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0918.59.9889 Ngũ hành Hỏa 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0987933668 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0916.87.83.88 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0911.86.8998 Ngũ hành Thổ 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0971.86.1368 Ngũ hành Thổ 14,500,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0965.91.66.88 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 097.385.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0918.16.9998 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0913.82.83.88 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0981.82.6879 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0948.33.3883 Ngũ hành Mộc 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0936.40.1368 Ngũ hành Kim 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0936.40.1368 Ngũ hành Kim 12,860,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0917.663.683 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0911.63.6879 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0961.55.8998 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 096.191.3388 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0912.60.1568 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0961.538.538 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0961.538.538 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 098.1567.778 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0919.39.86.96 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 091.789.3858 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0916.78.88.78 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0941.779.788 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0971.855.789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 098.165.7788 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0901.639.668 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0981.579.568 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0886918918 Ngũ hành Thổ 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0916.79.86.39 Ngũ hành Hỏa 12,680,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0915.68.1388 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0941.98.1368 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
45 09.38.62.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0936.02.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0911.58.8386 Ngũ hành Thổ 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0961.85.6879 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0981.668.399 Ngũ hành Hỏa 12,500,000 Xem bói sim Đặt sim