icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0962.339.855 Ngũ hành Thổ 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0965362478 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0933056879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0934466783 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0868911386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0886395568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0967.475.839 Ngũ hành Kim 3,290,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0916478968 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0869.27.9009 Ngũ hành Kim 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0989754278 Ngũ hành Hỏa 3,880,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0917707386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0977099278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0916465838 Ngũ hành Kim 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0888139283 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0974399278 Ngũ hành Hỏa 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0918544586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0984236378 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0964.17.4586 Ngũ hành Thổ 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0964178986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0982458787 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0971.89.4578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0963446178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0868.91.1278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0962.39.2478 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0966.587.683 Ngũ hành Thổ 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0975489278 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0966.58.4578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0968132478 Ngũ hành Hỏa 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0987.920.878 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0974.89.2478 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0868.358.758 Ngũ hành Kim 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0982.457.339 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0965576138 Ngũ hành Kim 3,400,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0976.365.068 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0868839132 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 09668.333.01 Ngũ hành Hỏa 1,890,000 Xem bói sim Đặt sim
36 09668.777.54 Ngũ hành Hỏa 1,780,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868854117 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0965276814 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0869248975 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0868857501 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0987457378 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0967492878 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0984381357 Ngũ hành Kim 9,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0962.399.578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868950770 Ngũ hành Kim 3,680,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0869192139 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0986832778 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0965064578 Ngũ hành Thổ 3,890,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0869.514.368 Ngũ hành Kim 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim