icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0965.245.278 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0965362478 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0967651789 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0933056879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0934466783 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911467868 Ngũ hành Kim 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0941956879 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0868911386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0886395568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0916478968 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0916768238 Ngũ hành Kim 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0917707386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0917053889 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0916465838 Ngũ hành Kim 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0901793984 Ngũ hành Thủy 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0888139283 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0918544586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0965868178 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0964178986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0964.92.2378 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0917606786 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0918596578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0916769578 Ngũ hành Thổ 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0965.806.439 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0963446178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0962.39.2478 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0972.892.779 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0961.128.779 Ngũ hành Thủy 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0983891578 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0906286793 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0868679158 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0869289655 Ngũ hành Thổ 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0869283958 Ngũ hành Kim 2,900,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0869136870 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0869279755 Ngũ hành Kim 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0868839132 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0868875132 Ngũ hành Mộc 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0868853901 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0868854117 Ngũ hành Thổ 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0965276814 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0869248975 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0868845513 Ngũ hành Hỏa 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0868857501 Ngũ hành Thổ 2,300,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0968892178 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0936287906 Ngũ hành Thủy 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0936380136 Ngũ hành Thủy 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0901738796 Ngũ hành Thủy 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0898662173 Ngũ hành Hỏa 1,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0963.278.951 Ngũ hành Mộc 1,600,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0961.787.678 Ngũ hành Kim 8,600,000 Xem bói sim Đặt sim