icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
0 0973.50.1878 Ngũ hành Hỏa 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
1 0961746278 Ngũ hành Hỏa 1,900,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0965362478 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0868336736 Ngũ hành Kim 1,900,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0967651789 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0968105353 Ngũ hành Thổ 6,300,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0933056879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 0934466783 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0963897927 Ngũ hành Thủy 1,980,000 Xem bói sim Đặt sim
9 0911467868 Ngũ hành Kim 7,500,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0941956879 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0868911386 Ngũ hành Thổ 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0868384579 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0988580101 Ngũ hành Kim 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0967942588 Ngũ hành Kim 2,200,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0968095454 Ngũ hành Hỏa 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
16 0886395568 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0916478968 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0973.60.2878 Ngũ hành Thủy 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0987429191 Ngũ hành Mộc 6,800,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0917707386 Ngũ hành Thổ 5,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0977099278 Ngũ hành Kim 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0916465838 Ngũ hành Kim 5,600,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0986164545 Ngũ hành Thổ 4,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0869257957 Ngũ hành Kim 1,350,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0869019089 Ngũ hành Thủy 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0868915499 Ngũ hành Hỏa 2,600,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0888139283 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0868076139 Ngũ hành Kim 1,680,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0918544586 Ngũ hành Thổ 3,980,000 Xem bói sim Đặt sim
30 0869232839 Ngũ hành Kim 1,300,000 Xem bói sim Đặt sim
31 0964.17.4586 Ngũ hành Thổ 4,200,000 Xem bói sim Đặt sim
32 0964178986 Ngũ hành Thổ 3,900,000 Xem bói sim Đặt sim
33 086.83.23578 Ngũ hành Thổ 4,000,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0987984455 Ngũ hành Thổ 6,000,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0968243639 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 0982458787 Ngũ hành Kim 6,900,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0968700505 Ngũ hành Thổ 5,500,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0971.89.4578 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0985880101 Ngũ hành Thủy 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0975458039 Ngũ hành Thủy 2,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0988871414 Ngũ hành Kim 5,200,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0963446178 Ngũ hành Hỏa 3,600,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0985704141 Ngũ hành Thổ 4,500,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0986139013 Ngũ hành Thủy 1,500,000 Xem bói sim Đặt sim
45 0868.91.1278 Ngũ hành Kim 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0962.39.2478 Ngũ hành Thủy 3,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0967842121 Ngũ hành Kim 4,600,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0986891144 Ngũ hành Thổ 5,000,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0975489278 Ngũ hành Kim 3,300,000 Xem bói sim Đặt sim