icon

Chọn sim hợp tuổi

(Bạn nhập ngày giờ sinh của bạn theo dương lịch)
Giờ sinh
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Ngũ hành sim Giá bán Xem bói sim Đặt mua
1 0932222288 Ngũ hành Thổ 68,000,000 Xem bói sim Đặt sim
2 0981386888 Ngũ hành Thổ 48,000,000 Xem bói sim Đặt sim
3 0911.186.888 Ngũ hành Thủy 29,800,000 Xem bói sim Đặt sim
4 0981.38.7888 Ngũ hành Thổ 28,800,000 Xem bói sim Đặt sim
5 0911898686 Ngũ hành Kim 28,000,000 Xem bói sim Đặt sim
6 0911.248.248 Ngũ hành Thổ 25,800,000 Xem bói sim Đặt sim
7 09.1111.8.666 Ngũ hành Thủy 25,000,000 Xem bói sim Đặt sim
8 0911.365.168 Ngũ hành Thủy 19,860,000 Xem bói sim Đặt sim
9 097.39.02468 Ngũ hành Thổ 19,800,000 Xem bói sim Đặt sim
10 0961.83.8338 Ngũ hành Thổ 18,800,000 Xem bói sim Đặt sim
11 0971.38.83.83 Ngũ hành Mộc 18,500,000 Xem bói sim Đặt sim
12 0868.38.3338 Ngũ hành Mộc 16,900,000 Xem bói sim Đặt sim
13 0981.66.1368 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
14 0961.15.6688 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
15 0985.86.99.86 Ngũ hành Thổ 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
16 096.179.6668 Ngũ hành Kim 16,800,000 Xem bói sim Đặt sim
17 0941.584.584 Ngũ hành Thổ 16,500,000 Xem bói sim Đặt sim
18 0981.38.98.98 Ngũ hành Thổ 16,500,000 Xem bói sim Đặt sim
19 0961798789 Ngũ hành Hỏa 16,000,000 Xem bói sim Đặt sim
20 0941.8787.88 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
21 0971.59.1368 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
22 0977.43.1368 Ngũ hành Thổ 15,800,000 Xem bói sim Đặt sim
23 0968.86.79.89 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
24 0931.79.39.89 Ngũ hành Hỏa 14,800,000 Xem bói sim Đặt sim
25 0971.86.1368 Ngũ hành Thổ 14,500,000 Xem bói sim Đặt sim
26 0888869779 Ngũ hành Thổ 14,500,000 Xem bói sim Đặt sim
27 0969.34.66.88 Ngũ hành Thổ 13,900,000 Xem bói sim Đặt sim
28 0918.16.9998 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
29 0976.19.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
30 094.67.99988 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
31 093.127.8668 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
32 097.385.1368 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
33 0965.91.66.88 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
34 0967.651.789 Ngũ hành Kim 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
35 0913.83.86.83 Ngũ hành Mộc 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
36 093.123.8789 Ngũ hành Hỏa 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
37 0888689779 Ngũ hành Thổ 13,800,000 Xem bói sim Đặt sim
38 0948.33.3883 Ngũ hành Mộc 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
39 0981.82.6879 Ngũ hành Thổ 13,500,000 Xem bói sim Đặt sim
40 0967.183.186 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
41 0961.86.83.86 Ngũ hành Kim 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
42 0913.869.689 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
43 0911.86.6368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
44 0974.83.1368 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
45 098.155.6879 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
46 0969.139.868 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
47 0911.888.798 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
48 0931.77.7989 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
49 0941.68.79.68 Ngũ hành Thổ 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim
50 09.365.12789 Ngũ hành Hỏa 12,800,000 Xem bói sim Đặt sim