DANH SÁCH SIM HỢP MỆNH MỘC

Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Sim Cải vận
Sim Tình duyên
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Xoá hết
Xem
9,495
sim
Sắp xếp up down price
 • 2,680,000vnđ
  Thủy
  8
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 2,800,000vnđ
  Thủy
  9
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 3,580,000vnđ
  Thủy
  10
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 3,890,000vnđ
  Thủy
  10
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 3,990,000vnđ
  Thủy
  10
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 4,090,000vnđ
  Thủy
  10
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 4,280,000vnđ
  Thủy
  10
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 4,370,000vnđ
  Thủy
  10
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 4,500,000vnđ
  Thủy
  9
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 4,990,000vnđ
  Thủy
  10
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 10,500,000vnđ
  Thủy
  4.5
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 13,110,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 13,960,000vnđ
  Thủy
  4.75
  Thuần Ly (離 lí)
 • 14,730,000vnđ
  Thủy
  6
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 14,820,000vnđ
  Thủy
  4.75
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 14,850,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 15,000,000vnđ
  Thủy
  6
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 15,680,000vnđ
  Thủy
  9.5
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 15,680,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 15,690,000vnđ
  Thủy
  8
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 15,710,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 15,720,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • 16,000,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • 16,480,000vnđ
  Thủy
  7
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 16,560,000vnđ
  Thủy
  7.75
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 16,590,000vnđ
  Thủy
  7
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 16,760,000vnđ
  Thủy
  8.5
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 17,560,000vnđ
  Thủy
  8
  Thuần Ly (離 lí)
 • 17,570,000vnđ
  Thủy
  8
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 17,580,000vnđ
  Thủy
  6.75
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 17,590,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 17,600,000vnđ
  Thủy
  6
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 18,410,000vnđ
  Thủy
  9
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 18,640,000vnđ
  Thủy
  7
  Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
 • 18,660,000vnđ
  Thủy
  8
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 18,680,000vnđ
  Thủy
  7
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 19,300,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 19,560,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • 20,000,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 20,180,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 20,500,000vnđ
  Thủy
  8
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 20,530,000vnđ
  Thủy
  7
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 21,390,000vnđ
  Thủy
  7
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 21,430,000vnđ
  Thủy
  8
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 21,890,000vnđ
  Thủy
  7
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 21,900,000vnđ
  Thủy
  7
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 21,910,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 22,000,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 22,350,000vnđ
  Thủy
  2.75
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 22,970,000vnđ
  Thủy
  6.75
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 23,250,000vnđ
  Thủy
  7.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 23,270,000vnđ
  Thủy
  6.75
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 24,170,000vnđ
  Thủy
  4.5
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 24,530,000vnđ
  Thủy
  7
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 25,080,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Thuần Đoài (兌 duì)
 • 25,990,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 26,200,000vnđ
  Thủy
  6.25
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 26,220,000vnđ
  Thủy
  6.5
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 26,900,000vnđ
  Thủy
  8
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 27,580,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 27,830,000vnđ
  Thủy
  9
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 27,930,000vnđ
  Thủy
  7
  Sơn Địa Bác (剝 bō)
 • 28,820,000vnđ
  Thủy
  6.75
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 30,300,000vnđ
  Thủy
  7
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 30,550,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 31,050,000vnđ
  Thủy
  6.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 31,530,000vnđ
  Thủy
  6
  Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
 • 32,450,000vnđ
  Thủy
  7
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 33,340,000vnđ
  Thủy
  8.5
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 34,120,000vnđ
  Thủy
  4.5
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 34,860,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 35,200,000vnđ
  Thủy
  6
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 36,120,000vnđ
  Thủy
  8
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 37,010,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 38,990,000vnđ
  Thủy
  5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 39,190,000vnđ
  Thủy
  8
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 41,590,000vnđ
  Thủy
  8
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 41,970,000vnđ
  Thủy
  9.5
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 44,370,000vnđ
  Thủy
  7.25
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 44,700,000vnđ
  Thủy
  7
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 45,260,000vnđ
  Thủy
  8.25
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 47,320,000vnđ
  Thủy
  8.75
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 49,120,000vnđ
  Thủy
  7
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 50,900,000vnđ
  Thủy
  6.75
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 53,380,000vnđ
  Thủy
  7
  Thuần Đoài (兌 duì)
 • 55,090,000vnđ
  Thủy
  8.5
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 57,970,000vnđ
  Thủy
  6.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 60,630,000vnđ
  Thủy
  7.25
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 65,040,000vnđ
  Thủy
  6
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 68,000,000vnđ
  Thủy
  9
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 72,120,000vnđ
  Thủy
  7.25
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 79,000,000vnđ
  Thủy
  8.5
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 84,470,000vnđ
  Thủy
  7.75
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 94,130,000vnđ
  Thủy
  9
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 105,340,000vnđ
  Thủy
  6
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 117,430,000vnđ
  Thủy
  5.5
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 136,000,000vnđ
  Thủy
  6.5
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 159,350,000vnđ
  Thủy
  8
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 186,380,000vnđ
  Thủy
  7.25
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 248,800,000vnđ
  Thủy
  3.5
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall