Thiên Tiên Diệt Số 100

BÁC 678  

  

Tử tôn trì thế vượng tài nguyên. 

Phóng trướng chiếm chi lợi tức toàn. 

Tài vượng trùng trùng vô khiếm khuyết. 

Tương lai tất định khả huy huờn. 

 

Hào tử tôn trì thế vượng hào tài 

Bán chịu cho vay vốn lời đủ 

Hào tài vượng dồn dập không thiếu sót

Sau rồi vốn lời trả đủ hết. 

 

THÁI 681  

  

Hoà sự chiếm chi hỉ toại tình. 

Lưỡng nhơn công đạo đắc an ninh. 

Tự hoà bất nhược hoan hoà hỉ. 

Miễn cưỡng hoà lai khủng bất năng. 

 

Việc muốn tính hòa quẻ này vừa bụng 

Hai đàng phải nói cho công bình mới rồi việc

Mình hoà ên không bằng đến trước mặt quan huề

Cầu hoà cho lấy lệ sợ việc không đặng. 

 

LÂM 682  

  

Mãi mại nan phùng mãi mại nhơn. 

Dục chiếm giao việc bất như tình. 

Như phùng xuân hạ vu nan tựu. 

Nhược đáo thu, đông bảo đắc thành. 

 

Người mua bán lành nghề, khó gặp người biết mua bán 

Coi quẻ mau bán hàng dạo không vừa ý 

Mhư gặp mùa xuân, hạ khó nên 

Chờ qua mùa thu, đông việc mới được. 

 

MINH VI 683  

  

Thử số quynh quynh quan quỉ minh. 

Quân chiếm thử quái vấn thăng thiên. 

Thu sơ hè mạc đa quyền ấn. 

Tấn lộc gia quan khả xứng tâm. 

 

Quẻ này tỏ rạng hào quan quỉ sáng 

Người coi quẻ này về việc lên chức 

Đầu mùa thu, cuối hạ quyền cước đến

Lương lên thăng chức vui lòng lắm. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall