Thiên Tiên Diệt Số 101

PHỤC 684  

  

Thú thiếp chiếm chi vị khả kỳ. 

Ứng phùng cáy giác hữu ưu nghi. 

Nhược huờn miễn cưỡng cầu thành tựu. 

Quản chủ tương lai hữu thị phi. 

 

Cưới vợ sau gặp quẻ này không tốt 

Chắc chắn có việc soi bói sanh rầu buồn 

Nếu gắn gượng tính cho rồi việc

Đoán chắc sau có rầy rà to. 

 

THĂNG 685  

Thế ứng tương sanh thoả ứng tâm 

Tầm nhơn đoan hứa đắc tương thân. 

Dần Thân Tỵ Hợi nghi ưng hoạch. 

Quản hữu nhơn tài phản gia đình. 

 

Hào thế ứng gặp tương sanh đừng nhọc lòng lo 

Tầm người đoán chắc cho gặp được 

Ngày Dần, Thân, Tý, Hợi kiếm mới gặp 

Đoán cha71c ngày đó có người và của đem về nhà. 

 

SƯ 686  

  

Cầu hôn chiếm thử bất vi nghi. 

Quan quỉ trùng trùng hữu thị phi. 

Nhược thú trùng thôn tinh hậu giá. 

Hình thương kiến hoá nhậm quân vi. 

 

Cưới gả quẻ này không nên 

Hào quan quỉ dồn dập có việc rầy rà

Nếu cưới thêm lần nữa hay gả lần chót

Mặc ý làm sao làm đừng coi bói. 

 

KHIÊM 687  

  

Địa sơn khiêm quái quỉ môn lâm.

Nạp giám cầu quan hứa toại tình. 

Hạ quí nan thành Thu vị khả. 

Xuân đông quới trợ hì thành danh. 

 

Quẻ địa sơn thêm hào quan quỉ hiện vô quẻ 

Xin làm thêm chức quan nghề văn hứa chắc được 

Cuối hạ khó nên mà mùa Thu cũng chưa được

Xuân, Đông có quới nhân giúp đỡ nên danh. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall