Thiên Tiên Diệt Số 102

KHÔN 688  

  

Thế ứng tương xung quái vị minh. 

Thê cung dựng dục hữu hi kinh. 

Thời phùng Dần, Mẹo, tai tinh thoát. 

Bảo đắc mậu tử thân vô kinh. 

 

Hào thế ứng gặp tương xung quẻ không tốt 

Bà vợ ở nhà chửa nghén sanh đẻ có kinh khủng

Chờ qua giớ Dần, Mẹo sao tai tinh mới khỏi

Đoán chắc mẹ tròn, con bình yên. 

 

CÀN 711  

  

Dục phú tu tùng kiểm thượng lai. 

Ngận quan thủ phận việc vô tai. 

Thế cao ứng hạ tài tinh vượng. 

Quản thủ tha niên đắc lợi qui. 

 

 

Muốn làm giàu phải coi theo da mặt người 

Tình nguyện vô lính giữ bổn phận cũng không tai hại

Mình cao, người thấp hào tài mình vượng

Tính cho, ít năm lộn bạc về. 

 

LÝ 712  

  

Văn chương lâm ứng khả cầu quan. 

Yếu tại Thu Đông mưu thuỷ an. 

Chỉ khủng Hạ Xuân đa hữu trở. 

Tất tu thời chí hữu tương an. 

 

Hào văn thơ đóng vô hào ứng cầu quan được 

Nếu còn trong mùa Thu, Đông việc tính đó được 

Chỉ e mùa Hạ, Xuân nhiều việc trở ngại 

Phải chờ thời vận tới mới nên thân danh. 

  

ĐỒNG NHƠN 713  

  

Quân chiếm gai nội tính như hà 

Quan quỉ văn thơ âm tín vô 

Thu quí chi trugn vu khả vọng 

Xuân yêm Hè trệ khủng toàn vô 

 

Ngươi muốn coi quẻ tin tức thơ từ ra sao 

Hào quan quỉ, hào văn thơ âm tín bặc 

Cuối mùa thu này có hi vọng  

Mùa Xuân lặng màu Hè trở trệ 2 mùa không có.

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall