Thiên Tiên Diệt Số 104

BỈ 718  

  

Mải điền chiếm thử khủng phi nghi 

Quan quỉ văn thơ hữu thị phi 

Mãi đắc lai thời hoa lợi thiểu 

Lương đa sai thất khủng phi nghi 

 

Mua ruộng quẻ e không tốt  

Hào quan quỉ khắc hào văn thơ có việc rầy

Dầu rán mua được huê lợi cũng ít 

Lúa ruộng nhiều năm thiếu hụt không khá. 

 

QUYẾT 721  

  

Tử tôn trì thế tử tôn cường 

Giao việc chiếm chi sự khả thương 

Đắc lực chung nhơn lai trợ ngả 

Bất ta nghi lự bảo vô phòng 

 

Hào tử tôn trì thế phước tinh mạnh

Mua bàn quẻ này tính được 

Có người đủ sức đến giúp đỡ mình 

Không nên lo ngại, không hại gì đâu 

 

ĐOÀI 722  

  

Lưỡng trùng phụ mẫu nhất trùng tài 

Dựng dục chiếm chi thiệt mĩ tai 

Đông quí sanh nam hè sanh nữ 

Hư kinh tuy hữu bất hại thương 

 

Hai hào phụ mẫu một hào tài 

Chửa nghén sanh đẻ quẻ này tốt 

Cuối đông sanh trai, mùa hạ sanh con gái 

Việc kinh tâm có nhưng không thiệt hại

 

CÁCH 723  

  

Tầm nhơn lộ thượng hỉ tương phùng 

Thế ứng tương sanh tối hữu công 

Ngạn bạn thuỷ biên tương tựu hội 

Nhơn tài lưỡng kiến hỉ trùng trùng 

 

Kiếm người lại gặp đi dọc đường 

Hào thế ứng được tương sanh rất có công 

Gặp ngối nói chuyện bên mé sông, trên lề đường 

Người một của hai đặng luôm 2 việc 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall