Thiên Tiên Diệt Số 103

VÔ VỌNG 714  

  

Nạp lại thành danh tại thử thời 

Bất tu nghi luận vấn cao độ 

Thự kiêm hao phá hưu quái lẫu 

Quá thủng cơ duyên khủng bất nghi 

 

Xin sở làm nghề võ nên ở tại giờ này 

Không cần lo ngại hỏi cao thấp 

Từ nay ta hao tôn đừng tiếc 

Qua cơ hội nay sau không thể được. 

 

CẤU 715  

  

Văn thơ trì thế tử tôn xương 

Dục thảo gia nô vị tất lương 

Cánh kỵ nhàn phi đa thất thoác 

Tổng nhiêu yếu thảo táo thương lương 

 

Hào văn thơ trì thế hào tử tôn mạnh 

Muốn mướn tôi tớ chưa ắt tốt

E có chuyện đôi chối và hay mất mặt

Như muốn mướn phải tính đi tính lại. 

 

TỤNG 761  

  

Cáo trạng chiếm chi đắc thuận tình 

Văn thơ quan quỉ lưỡng tương lâm 

Ưng lai sanh thế tha sanh ngả 

Cáo đắc chung tu lý đắc vinh 

 

Vô đơn kiện quẻ này thuận tình 

Hào văn thơ hào quan quỉ đều hiện vô quẻ

Hào ứng sanh thế là người ta sanh lại mình

Vụ kiện này chắc chắn mình đắc lý. 

 

ĐỘN 717  

  

Trí hoá quân chiếm hữu giới loan 

Tử tôn trì thế bất tu mang 

Thập phần tài lợi bình an đắc 

Nhứt nhân kinh dinh bảo cửu trường 

 

Dự trữ hàng hoá ngươi sẽ gặp bạn hàng tốt 

Hào tử tôn trì thế không nên lo

Mười phần tài lợi thâu đặng khoẻ 

Tự ý tín toán làm ăn được bền chặt. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall