Thiên Tiên Diệt Số 105

TUỲ 724  

  

Quân chiếm nạp giám thiểu như tâm 

Thế vị phùng hung bất túc luân 

Thả tự trì trì hưu yếu cấp 

Canh phòng mục hạ hữu hư kinh 

 

Người xin sở làm nghề văn sai theo ý muốn 

Hào thế xấu quá làm gì không được 

Mình chờ chầm chậm đừng tính gấp 

Phải cẩn thận ít ngày có việc kinh khủng. 

 

ĐẠI HOÁ 725  

  

Dục chiếm thú thiếp sự hà như

Mỹ mạo thanh tươi hảo kỳ nga 

Cánh đắc minh châu sanh quí tử 

Yếu tri tiện hoá đắc trung hoà 

 

Muốn cưới vợ sau coi quẻ này được không 

Người này bóng dáng vén khéo phải người đàn bà 

Đây sắp có sanh con trai tốt 

Mới biết trời đất thương người lòng tốt 

 

KHỔN 726  

  

Hoà sự ưng tri vị toại tình 

Bất như thối bộ miễn hư kinh  

Trùng trùng quan quỉ lai tương khắc 

Tất đãi quan hoà chiêu khả thành 

 

Việc tính cầu huề đây chưa được yên 

Chi bằng tính nghĩ đi việc khỏi lo sợ 

Hào quan quỉ động trùng khắc lại hào thế 

Chờ tới quan xử huề mới được 

 

HÀM 727  

  

Cầu hôn chiếm thử quái vi cao 

Thế ứng tương sanh phước lộc nhiêu 

Phu phụ tề mi gia kế túc 

Nữ đa tử thiếu mạng trung chiều 

 

Gả cưới quẻ này được lắm 

Hào thế ứng được tương sanh phước lộc nhiều 

Vợ chồng mạnh giỏi làm ăn khá 

Gái nhiều trai ít tại số mạng 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall