Thiên Tiên Diệt Số 106

TUÝ 728  

  

Quỉ hào lâm vị khắc thê tài 

Dục vấn thăng thiên sự dị tuỳ 

Hưu thính bàn nhơn thuyết hư tín 

Chỉ nghi thủ cựu tất nhiên giai 

 

Hào quỉ hiện vô quẻ khắc hào thê tài 

Muốn hỏi về lên chức việc chưa được

Bị người bàn quan nói dóc đồn nhuyễn

Giữ theo chức việv cũ chắc hơn. 

 

ĐẠI HỮU 731  

  

Quân chiếm tật bịnh vấn thần minh 

Tứ thể năn an cốt tiết đông 

Gia nội phước thần tinh tịch quỉ 

Tam sanh cúng hiến định an ninh 

 

Ngươi hỏi thần về việc đau ốm 

Tay chân mỏi mê gân cốt nhức 

Động ông tào và thổ quỉ 

Phải cúng vái mới được mạnh giỏi. 

 

KHUÊ 723  

  

Thử quái chiếm lai thử bất nghi 

Quân vấn phân gia hữu thị phi 

Đãi đáo lai xuân phương khởi ý 

Phương bảo vô ngu hựu mỹ hoà 

 

Quẻ chiếm có việc không nên làm 

Ngươi hỏi chia gia tài có rầy 

Chờ tới sang năm mới ngỏ ý 

Mới khỏi việc lo buốn mà lại êm thấm 

 

LY 733  

  

Quân lai vấn hội sự triền miên 

Vô nại tinh thần tính bất nhiêu 

Mạc bị tiểu nhơ tương sự toán 

Phá phí tiền tài hựu ngan tiêu 

 

Nhười hỏi việc này muốn nhóm đây 

Ngặt vì gặp năm vận không tốt 

Bị kẻ tiểu nhơn đem việc mình mét thót 

Tốn hao tiền của còn nhiếu việc rối ren 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall