Thiên Tiên Diệt Số 107

PHỆ HẠT 734  

  

Quân vấn mưu sự quái tâm hoài 

Tây Bắc tinh thần tác hoạ tai 

Chỉ thỉnh hữu thân khu trục khứ 

Quới nhơn đắc hỉ bất vi nan 

 

Ngươi tính việc đó sai tâm địa ngươi lắm 

Người làm hại mình đây ở hướng Tây Bắc 

Kiếm anh em bạn thân thích nhờ tới điều đình với người đó 

Bực quới nhân đó đặng việc mừng hết làm khó 

 

ĐẢNH 735  

  

Thành tâm chiếm bốc vấn nhơn đo 

Hài nhi hỉ sự bất tất ưu 

Quan quỉ lao hào tu đảo cáo 

Thân thương thể kiện bất tu sầu 

 

Có lòng thành tới chiếm quẻ hỏi nguồn cơn 

Đứa bé đau đó không đến đỗi phải rầu lo 

Hào quan quỉ động phải cúng vái 

Ít bữa mạnh như thường rấu buồn chi 

 

VỊ TẾ 736  

  

Tử chiếm phụ mẫu bịnh triền miên 

Chỉ vị tinh thần váng lai truyền 

Huờn yếu phá tài tinh bảo hựu 

Thỉnh y phục dược tức nhiên an  

 

Quẻ coi cha mẹ đau trầm trệ 

Bịnh đau mắc phải sao hạn xấu, 

Tốn chút đỉnh cúng kiến cho rồi 

Rướt thầy hốt thuốc ít bữa mạnh 

 

LỮ 737  

  

Quân chiếm mãi sản thị giai phòng

Di gia chi hậu sự kiết xương 

Huờn tiểu lương thần tinh kiết nhựt 

Thân lân tôn tửu hạ tân phòng 

 

Ngươi coi quẻ mua nhà được nhà này tốt 

Dời nhà về ở rồi từ đó làm ăn tốt lắm

Về lựa ngày lành thánh tốt cúng 

Mời anh em xóm riềng tới ăn tân gia. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall