Thiên Tiên Diệt Số 109

CHẤN 744  

  

Quái chiếm lục súc hỉ lâm môn 

Ngưu, mã, trư, dương lợi xứng tâm 

Hảo mạng niên niên thiên tiểu độc 

Canh trù vị lợi hữu hư kinh 

 

Quẻ chiếm lục súc việc vui mừng đến cửa 

Trâu, ngựa, heo, dê lời khá lắm 

Mạng tốt mỗi năm mỗi sanh nghé 

Cày bừa khá khá có việc hư kinh 

 

HẰNG 745  

  

Hằng quái tài lâm thế vị lai 

Đổ tiền phùng thử thiệt thân tai 

Xuân gian lợi tức bình bình quá  

Hạ quí thu thời mảng thủ tài 

 

Quẻ hằng hào tài hiện vô quẻ đóng vô hào thế 

Cờ bạc gặp quẻ này thật tốt thay 

Trong mùa xuân tài lợi vừa vừa 

Cuối hạ đầu mùa thu tiền của đầy rương 

 

GIẢI 746  

  

Quân chiếm khai điếm hứa quân khai 

Tiếp nhận nghinh môn tiếu mảng hoài 

Hoà vật huỡn huỡn đa ý đắc 

Đông Tây Nam Bắc quân chiêu tài 

 

Người chiếm khui tiệm đoán chắc nên lắm 

Khách ra vào mau bán đông đặc 

Hàng hoá thủng thẳng ngày chứa thêm nhiều 

Đông, Tây, Nam, Bắc bạn hàng đều đến mua bán lời nhiều

 

TIỂU HOÁ 747  

  

Thế ứng tuỳ hoà quái thậm kỳ 

Hồi hương chiếm thử quái vô ngu 

Gia trung dịch hộ sai diu trọng 

Phàm sự tàn cơ thiểu thị phi 

 

Hào thế hào ứng huề, quẻ này rất lạ thay 

Coi quẻ không có gì lo đâu 

Bạn bè tôi tớ trong nhà khiên gánh chèo chống 

Việc gì của mình, mình cất kín thì việc ít rầy rà 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall