Thiên Tiên Diệt Số 11

ĐỈNH (Hoả Phong) 135  

  

Hồi hương chiếm thử chủ bình an, 

Phước đức tài nguyên lưỡng tự toàn 

Bạn lữ định số phùng quới khách

Lộ đồ tránh giác đắt tâm khoan. 

 

Thăm nhà,về xứ chủ  bình an,  

Tài phước đôi bên được lưỡng toàn  

Anh em bầu bạn đều quí khách  

Lộ đồ yên ổn được thanh nhàn  

 

VỊ TẾ (Hỏa Thủy ) 136  

  

Tứ quái chiếm lai phóng trường nghi, 

Quản giao nhựt thu bất khai tri, 

Hạ – Thu đắc ý vô phiền não,

Dụng ý di chi bất tất nghi. 

 

Cho vay đặt nợ gặp quẻ này,  

Vốn lời trả đủ chẳng sai chầy  Thu Hạ vừa lòng không buồn thảm Mặc tình tính toán chớ hồ nghi.  

 

LỮ (Hỏa Sơn) 137  

  

Mộ phần long mạch bất vi gia, 

Đựng chủ vô tình bất tất khoa

Tả hữu, hữu can hườn hữu phá 

Biệt tầm Càn Tốn đắc vinh hoa. 

 

Mộ phần đoán chắc chẳng nhầm phương  

Lãnh noãn nhân tình ấy sự thường  

Tả hữu có hầm cùng mươn rạch  

Anh em thân thuộc ít yêu đương 

 

TẤN ( Hỏa Địa ) 138  

  

Đổ bác cầu mưu tiên cư nan 

Bổn cung tài tận thủy thương hoàng Thu

Đông khiêm thắng vô tài lợi 

Xuân Hạ hoàn lao bất nại phiền. 

 

Đấu kê đổ bát rất khó thay,  

Phương bổn (tuổi) mạng hướng không may

Thu Đông ăn  ít mà thua đậm,

Xuân Hạ năng lo giữ vốn rày.  

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall