Thiên Tiên Diệt Số 112

ÍCH 754  

  

Hiệp loả kinh dinh ứng hữu tài 

Tài hào trì thế xứng tâm hoài  

Hạ Thu nhị quí tài nguyên thạnh 

Nhược đáo Xuân, Đông tài cánh thêm 

 

Hùng hạp bè bạn làm ăn chắc có lợi 

Hào tài trí thế hài lòng lắm, đâu đựơc đó 

Mùa Hạ, mùa Thu nguồn tài thạnh 

Nếu mùa Xuân, Đông tài lợi thêm nhiều 

 

TỐN 755  

  

Trường giải tu tri thọ khổ tân 

Hình thương bất kiến hữu ưu tâm 

Vãng lai lộ thiệp đa lao lực 

Cẩn đắc qui lai ngộ quới nhơn 

 

Đường xa giải người chịu nhiều cay đắng 

Tội tình không có chớ nhiều việc rầu lo 

Qua lai đường trường nhiều mệt nhọc

Chừng ngày trở lại gặp quới nhân. 

 

HOÁN 756  

  

Thất tài thất vật mạc ưu tư 

Gia tặc nan phòng huỡn huỡn tầm 

Lũ ngộ tặc đồ huờn phách thất 

Thời phùng Sửu Hợi cánh phòng kinh 

 

Mất tiền mất của đừng buồn rầu  

An trộm là người trong nhà khó giữ lắm chậm rồi tìm ra mối 

Hằng gặp bọn gian trở lại bắt hụt 

Đề phòng ngày giờ Sửu, Hợi có việc kinh tâm. 

 

TIỆM 757  

  

Nhơn đinh tẩu thất cấp nan tầm 

Mẹo Tuất Triêm thân mạc thức tâm 

Chỉ tại đông nam phương thướng khí 

Yếu tri tiêu tức chuyển lai xuân 

 

Tôi tớ trốn kiếm gấp khó lắm 

Có người  bà con nó ở hướng mẹo( Đông), Tuất( Tây) giấu bặt tin 

Bây giờ dời trốn hướng đông nam rồi 

Muốn biết tin tức chờ sang năm 

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall