Thiên Tiên Diệt Số 113

CHUÂN 764  

  

Quân chiếm cầu tử thử quái chơn 

Phụ mẫu thân nương khắc tử tôn 

Yếu kiến chi lan tu thiếp hữu 

Như vô phước hữu tử hưu luân 

 

Ngươi coi cầu con quẻ này thiệt 

Cha mẹ ông bà khắc tử tôn 

Nếu muốn thấy cỏ chi lan vợ sau mới có  

Nếu nhà ít phước thôi đừng tính có con nữa 

 

TỈNH 765  

  

Khẩu thiệt nhàn phi bất túc luân 

Quới nhơn tất hữu hỉ tương lâm 

Hổ đầu xà vĩ tu đương kỵ 

Khả tỷ không trung mhứt trận vân 

 

Rầy rà phải quấy không đủ lo 

Có người tử tế đem việc mừng đến cho mình 

Đầu cọp đuôi rắn phải sợ 

Nếu ví giữq trời một trận mây 

 

KHAM 766  

  

Huynh đệ trùng trùng hào thượng xuân 

Bất như an phận thủ điền viên 

Xuất hành nhược vấn hung hà kiết 

Hap phá tu phòng sự bất thành

 

Hào huynh đệ động trùng ứng vô quẻ 

Chẳng bằng an phận giữ cảnh ruộng vườn 

Muốn xuất hành hỏi tốt hay xấu 

Hao tiền tốn của nhưng việv không nên 

 

KIỂN 767  

 

Thủ ngư ba đào nhứt dịp chu 

Thử thân khứ hướng Bắc phương lưu 

Như kiêm xanh đắc nạn đầu đáo 

Thượng hữu cơ duyên tại mục tiền 

 

Nghê giang lợi đây cỡi chiếc ghe kướt sóng gió  

Mình thử đi về nơi hướng bắc 

Nếu gặp cái cồn cạn nào đó 

Có cuộc làm ăn khá lắm tại chỗ đó 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall