Thiên Tiên Diệt Số 115

HI 774  

  

Tài hào trì thế ý tuỳ nguyên 

Quân vấn xuân tàm hỉ xứng tâm 

Bất tất da chiếm không phí lực 

Thập phần tài hỉ tại môn đình 

 

Hào tài trì thế việc làm theo ý muốn 

Ngươi hỏi tằm tơ mừng cho được vịêc 

Chẳng coi quẻ hao tốn mất công 

Tài hỉ mười phần được thâu trọn 

 

CỔ 775  

  

Tử tôn quan quỉ phách tương liên 

Tố cáo tu tri vọng bao lần 

Thuỷ hoà chi thời pjương đắc lý 

Nha môn vô tiền bất tất ngôn 

 

Hào tử tôn hào quan quỉ sợ đi chung 

Vô đơn kiện ý mình hy vọng quan xót thương 

Giờ hay ngày Tý, Ngọ mới đem ra xử 

Phải biết nha môn không tiền đừng men đến 

 

MONG 776  

  

Tiền lương giải tống yếu trì trì 

Mục hạ tu tri định bất môn  

Xuân  Hạ thập phần đa toại ý 

Thu Đông chỉ khủng yếu trì trì 

 

Tiền lương đưa giải phải chầm chậm 

Đương thời bây giờ phải biết việc chưa rành rẽ 

Muà Xuân, Hạ mười phần được vừa ý 

Qua Thu, Đông sợ chậm trễ 

 

CẤN 777  

  

Khởi tin chiếm chi bất tất nan 

Tồn thần định ý tái thương lương 

Lục hào yên tịnh tài tuy vượng 

Tất thủ bình yên định cửu trường 

 

Khởi công gặp quẻ này đừng lo (không nên hốp tốp) 

Phải suy nghĩ cho kĩ tính cho chắc mới được 

Sáu hào yên lặng hào tài vượng 

Từ đây về sau được bình yên làm ăn lâu dài 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall