Thiên Tiên Diệt Số 116

BÁC 778  

  

Tài lâm ứng vì khắc văn thơ 

Thác hoá chiếm cần yếu tam tư 

Việc yếu thoát thời nghi đình đãi 

Canh Tân, Hợi, Tý khả mưu chi 

 

Hào tài lâm hào hứng khắc vào văn thơ 

Sang đến hàng hoá tính đi tính lại cho kỹ 

Trong ngày giờ sang xến đó phải dè dặt 

Ngày, giờ Canh, Tân, Hợi – Tý khởi sự mới xong. 

 

THAI 781  

  

Cầu y trị bịnh bất sấu hung 

Phước đức lâm y định hữu công 

Chỉ đãi giao thông phương khả thoát 

Hảo tương lễ vật tại lang trung 

 

Rước thầy trị bịnh đừng sợ bịnh đau nặng 

Quẻ hào phước đức hiện vô hào thuốc, ông này hốt được 

Phải nuôi thầy cần người qua đến mùa đông bịnh mới mạnh

Ngày sau sắm lễ vật đáp ơn người ta. 

 

LÂM 782  

  

Mạng vận chiếm chi thiệt mỹ tai 

Tri quân bỉ cực thới tương lai 

Mưu vi sổ tải đa nan toại 

Kiêm tuế Thu Đông tài vận lai 

 

Coi mạng vận quẻ này tốt lắm 

Biết chàng bỉ hết rồi sắp đến vận thái 

Mấy năm nay làm ăn việc gì cũng sòi sọp không xong 

Năm nay đến mùa Thu, Đông tài vận mới đến cho 

 

MINH VI 783  

  

Quỉ hào trì thế phá văn thơ 

Nhập học chiếm chi khủng bất như 

Thu Hạ nhị quí vu khả vọng  

Xuân Đông huờn yếu tái trì trì 

 

Hào quan quỉ trì thế phá hào văn thơ 

Nhập học chiếm quẻ này không được vừa ý 

Việc tính nhằm mùa thu, hạ có hy vọng 

Xuân, đông quẻ này việc phải dở dang 

 

PHỤC 784  

  

Quân chiếm thử quái vấn công danh 

Cách dác trùng trùng tổng bất như 

Tuy thị văn chương thành cẩm tú 

Giả huờn thi cá bạch y nho 

 

Quẻ này ông hỏi về đường công danh 

Nhiều người xoi bói, giành giựt ông theo không kịp 

Tuy ông học rộng đủ tài năng người đều kiên nể 

Rốt cuộc ông là người học trò khó 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall