Thiên Tiên Diệt Số 117

THĂNG 785  

  

Khoa cử thành danh chiếm thử hào 

Bất nghi tu lự vấn cao đê 

Lộc minh yếu thượng hô tiên tấn 

Ý tử yêu kim phước lộc nhiêu 

 

Đi thi chuyến này chắc thành danh rồi 

Đừng nghi ngờ hỏi đậu hay rớt cao thấp 

Chừng đăng bản mấy hàng đầu có tên ông 

Ngày giờ đậu rối ngày sai đi sắp kế bên 

 

SƯ 786  

  

Ung cao phụ mẫu ý tương phùng 

Thủ thảo tài vật mục hạ thông 

Viễn tu thác nhơn phương khả toại 

Đồ trung hữu thính tiểu nhơn hung 

 

Hào phụ mẫu hiện vô hào ứng không mừng nào bằng 

Đi đòi nợ, của cho mượn quẻ này được lắm 

Như đường xa đòi giùm cũng được 

Đi giữa đường phải ngừa kẻ tiểu nhơn gạt gẫm 

 

KHIÊM 787  

  

Chiêu tế chiếm chi quái thậm nghi 

Tử tôn trì thế hữu phò trì 

Khiêm bình thọ ích sanh tài lộc 

Thân giả vi mai bất tất nghi 

 

Gả bắt rể gặp quẻ này nên tính lắm 

Hào tử tôn trì thế có người giúp đỡ 

Tánh nhu mì lễ phép mạng có tài lộc 

Người bà con làm mai, việc này được gả đi 

 

KHÔN 788  

  

Quái chiếm cửu vũ vấn tình thiên 

Vũ phách vân hành khoảnh khắc giang  

Dục vân thiên tình bất cửu 

Phái nhiên nhứt trận hựu liên truyền 

 

Quẻ hỏi mưa lâu chừng nào tạnh 

Mây kéo mưa tuông trong dây lát đây có 

Nếu hỏi trời tạnh, tạnh chẳng lâu 

Ồ tới lột đám mưa, từ đó rúc rắc hoài. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall