Thiên Tiên Diệt Số 118

CÀN 811  

  

Quái chiếm dựng dục hữu hư kinh 

Nam tại đông hề nữ tại xuân 

Thân Hợi nhựt thời phương ngộ kiết  

Bất tu nghi lự nhá ưu tâm 

 

Coi về chửa nghén sanh đẻ có việc kinh khủng 

Mùa đông sanh trai mau xuân sanh gái 

Ngày, giờ Thân, Hợi gặp điều lành 

Chẳng nên nghi ngờ sanh lòng lo sợ 

 

LÝ 812  

  

Tử tôn tri thế tha vô lự 

Quái vấn thăng thiên khả xứng tâm 

Dần Ngọ Tuất liêm Tỵ Dậu Sửu 

Văn thơ phát động hữu giai âm 

 

Hào tử tôn trì thế không nên lo ra 

Quẻ hỏi lên chức vừa lòng lắm 

Ngày hay giờ Dần, Ngọ, Tuất và Tỵ, Dậu, Sửu

Giấy tờ gởi lại kêu đòi cho hay. 

 

ĐỒNG NHƠN 813  

  

Thú thiếp chiếm chi vị toại tâm 

Nội ngoại bình hoà chung đắc thành 

Thuỷ kim lưỡng mạng vi toàn hỉ 

Dư mạng tao phùng khủng bất minh 

 

Cưới vợ sau quẻ không vừa ý 

Bà con hai bên ưng hết mới được 

Nếu hai người mạng thuỷ mạng kim mới được

Mấy mạng khác quẻ này không được. 

 

VÔ VỌNG 814  

  

Cầu hôn chiếm thử tối vi lương 

Thúc bạch thế tài lưỡng sử cường 

Qủan thủ tề mi đa phước thọ 

Tinh sản nhi tôn ý cẩm lan 

 

Cưới gả quẻ này tốt quá 

Hào tài hào bạch hai hào đi đôi 

Đoán chắc hai người kết tóc đến già làm ăn khá

Sau sanh con đẻ cháu học giỏi giàu sang. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall