Thiên Tiên Diệt Số 12

ĐẠI TRÁNG ( Lôi Thiên) 141  

  

Tài lai ứng hữu thành vị  

Chưng tác điều hoà thập bội tăng 

Bạn thấy mễ tràng thiên ý hảo 

Nhứt sanh thâu thâu thăng lưỡng niên sinh. 

 

Ruộng vườn  thâu góp lợi mười phần  

Huê lợi điều hòa nhựt nhựt tăng

Phúc đức ông bà, trời giúp vận

Của tiền dư để tiếng vang rân.  

 

QUI MUỘI ( Lôi Trạch) 142  

  

Tử tôn vô vị hướng văn thơ, 

Xa nại bàn nhơn ban thị phi 

Hữu quán bị nhơn tầm đạt khứ 

Cuồng đổ lao lực phi môn trì 

 

Cửa nhà quán xá chúng giựt rồi  

Bàn nhơn bàn kế đáng thương ôi.  

Cháu con lưu lạc thân lữ thứ  

Uổng công gầy dựng  bấy lâu thôi.  

 

PHONG (Lôi Hỏa) 143  

  

Tứ lâm phước vị tử tôn minh 

Cầu tử chiếm chi hứa toại tâm 

Nhược thị xảo niên hình khắc hóa 

Kiêm niên bất cửu sản kỳ lâm 

 

Cầu con mà gặp quẻ này đây  

Đông đúc cháu con kết lũ bầy.  

Con thảo cháu hiền thông suốt cả  

Tu nhân tích đức giữ lòng ngay 

 

CHẤN 144  

  

Xuất hành chiếm thử khủng phi nghi

Huynh đệ lâm môn hữu thị phi.

Thế ứng phùng xuân đa cách trở

Bất nghi yếu động thả trì trì. 

 

Đi đứng đề phòng chớ ỷ khôn  

Kẻ gian rình đón kế bên trong  

Rối ben trắc trở trên đường lộ ( khi đi đứng)

Nhẫn nại đợi thời chớ bôn chôn.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall