Thiên Tiên Diệt Số 121

ĐẠI HOÁ 825  

  

Chiếm quái chi trung dục đọc thơ 

Ứng lai sanh thế tương phò 

Tỵ dậu sửu niên thế tiền tấn bộ 

Khuyến quân thục đọc ngũ xa thơ 

 

Coi quẻ muốn vào trường lớp học thêm 

Hào ứng sanh hào thế, hào thế sanh hào giúp đỡ 

Gặp năm Tỵ, Dậu, Sửu sự học hành tấn phát lắm

Khuyên ngươi nên đọc sách về văn học. 

 

KHỔN 826  

  

Quân dục cầu y quái khiếm minh 

Ứng lai sanh thế bịnh thâm nguyên 

Đương sợ bất đảo sanh ta oán 

Phục dược như hà khứ bịnh căn 

 

Ngươi muốn rước thầy quẻ này không nên 

Hào ứng động sanh hào thế bị đau nặng quá rồi 

Mới phát bịnh có người biểu vái không nghe lại giận người ta

Đến nay bịnh quá tệ rồi uống sao mạnh được. 

 

HÀM 827  

  

Quái trung lưỡng kiến hỉ trùng tài 

Thủ thảo tri thì thiện mỹ tai 

Thất phần tài khí trùng trùng kiến

Quản kiến canh dần đắc lợi lai 

 

Trong quẻ mừng thấy 2 hào tài trùng 

Đi đòi hỏi chuyến này thiệt tốt quá 

Thiếu 10 gặp mình trả được 7 

Còn lại ngày họăc tháng canh dần trả tất. 

 

 

TUÝ 828  

  

Văn thơ hữu khý quái sanh ưu 

Thế vị phùng xung thị bất đồng 

Dục vấn công danh cầu thục lý  

Đương hồi song hạ thả tàn tu 

 

Hào văn thơ tốt ngặt gặp quẻ này buồn 

Hào thế bị xung biệt trở ra lỡ dở

Muốn hỏi đường công danh thì trắc trở lắm

Hãy trở về nhà mà ôn cố lại ( chờ thời). 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall