Thiên Tiên Diệt Số 122

ĐẠI HỮU 831  

Hỏa thiên đại hữu vấn hành nhơn 

Am tín tuy hữu bất đắc chơn 

Đăng hoa báo hỉ phùng thới đáo 

Dảng khán thiên thựơng nguyệt câu tinh 

 

Quẻ hỏa thiên đại hữu hỏi người đi đường 

Tin tức nhắn về hoài mà không được thiệt 

Có nằm chiêm bao thấy nhiều việc vui mừng rồi

Chừng trăng mọc lưỡi liềm người đó về. 

 

KHUÊ 832  

  

Quân chiếm thọ số thọ bất linh 

Tuy tiết thiên cơ nhiễu gia đình 

Nhãn tiền đô thị oan hồn đáo 

Tổng hữu tiền tài uổng phí tâm 

 

Ong coi tuổi thọ quẻ này không mấy trúng 

Bây giờ tôi tiết lậu thiên cơ ra thì càng rối cho gia đình 

Trước mắt các oan hồn đến đòi mạng ông 

Dầu hao tiền tốn của bao nhiêu cũng uổng công 

 

LY 833  

  

Giải nhơn chiếm thử dị vi hung 

Phước đức trùng trùng hảo sự đồng 

Tự ngộ quới nhơn đa trợ lực 

Quản giao đắc ý chủ an ninh 

 

Ong coi giải tội quẻ này không lấy gì làm xấu 

Hào phước đức dồn dập nhiều việc tốt 

Nhờ gặp quới nhơn giúp đỡ nhiều việc

Nhiều việc đắc ý bình an trở về nhà. 

 

PHỆ HẠT  834  

  

Tài hào trì thế vô ưu lự 

Tẩu thất đông tây định chuyển đầu 

Mục hạ hữu nhơn truyền tiên tức 

Cận thuỷ bạn sơn thính nguyên do 

 

Hào tài trì thế không việc gì lo 

Mấy đứa trốn đó nó trở về  nhà bây giờ ( lục súc cũng vậy) 

Có người ta thông tin tức cho mình hay rồi 

Bây giờ nó đương tụ hợp dựa gò kế mương, hoặc kinh, nom lại đó 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall