Thiên Tiên Diệt Số 123

ĐẢNH 835  

  

Hiệp loã cầu tài quái vị nghi 

Tu phòng mục hạ hữu nhàn phi 

Xuân thu nhị quí tai hưng vượng 

Nhược đảo Đông, Hạ lợi hữu khuy 

 

Hùng lập hiệp bạn cầu tài quẻ này chưa nên 

Phải đề phòng có việc xích mích 

Xuân Thu hai mùa đó tài mới hưng vượng 

Nếu mùa Đông, Hạ thâm vốn chút 

 

VỊ TẾ 836  

  

Quân chiếm thủ nghệ thủ nhơn tài 

Thế ứng tương hoà đa tỳ kiêm 

Hạnh đắc tài hào lâm ứng vị 

Tất tu cầu hiệp lợi tự sanh 

 

Ngươi coi quẻ về công nghệ để cầu tài 

Hào thế ứng được tương hoà nhiều anh em bạn 

May đặng hào tài đóng vô hào ứng 

Phải hùng hập mới có tài lợi 

 

LỮ 837  

  

Thất tài thất vật tịnh vô tâm 

Đáo để chung tu tài vật không 

Trước ý truy cầm vô mích xứ 

Tài nhơn quái khí lưỡng giao xung 

 

Mất tiền mất vật tinh biệt tăm 

Rốt cuộc rồi của vật gì cũng mất 

Dầu có ráng hết sức cũng kiếm không được 

Trong quẻ này bị xung khắc của mất kiếm không được. 

 

TẤN 838  

  

Gia trạch bình an lưỡng kiến nghi 

Phước thần đắc lực hữu ưu nghi 

Thu Đông tài lợi trùng trùng kiến 

Lục súc điều hoà tấu khả kỳ 

 

Gia đạo bình yên không việc gì lạ 

Phước đức ông bà quới nhơn che chở không việc gì khuất lất 

Mùa Thu, Đông àti lợi thiếu gì 

Loài lục súc, ruộng rẫy đều khá hết dễ chịu lắm 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall