Thiên Tiên Diệt Số 126

TIỂU SÚC 851  

  

Phóng trướng chiếm chi quái bất châu  

Chỉ nhơn thế vị vượng văn thơ 

Tương lai uổng phí cầu mưu lợi 

Hà bất an tâm thả đãi thu 

 

Cho vay bán chịu qủe này không được tròn  

Chỉnh nhờ hào thế hào văn thơ vượng 

Tín cho có tài lợi về tương lai uổng công lắm

Sao không yên lòng chờ qua thu làm gì sẽ làm 

 

TRUNG PHÙ 852  

  

Cầu tài chiếm quái ngộ trung phù 

Quản giao kinh dinh toại thủ đồ 

Xuất nhập quới nhơn tương đắc lực 

Trùng trùng tài hỉ việc tương phò 

 

Cầu tài gặp quẽ trung phù 

Đoán chắc làm ăn thâu tài lợi vô nhiều 

Ra vào tính làm ăn có quới nhơn giúp sức 

Làm việc gì đều có gặp tài lợi hết 

 

GIA NHƠN 853  

  

Đổ tiền tối khách đệ huynh lâm 

Phản phúc vô thường bất thuận tình 

Mạc quái bàng nhơn lai khuyến trở 

Khuyến trở tiện thị thị phi nhơn 

 

Cờ bạc rất sợ hào huynh đệ hiện vô quẻ 

Gặp nhiều việc phản phúc không chừng 

Anh em la dứt mình đừng buồn 

Người nào khuyên dứt đó là người bày đầu mưu sĩ rầy nầy. 

 

854  

  

Quân dục hồi hương vấn quái hàm 

Tử tôn kiện vượng thâm vi cao 

Hướng liêm bạn lữ vi tri kỷ 

Nhứt bộ bình yên bất dụng tin 

 

Ông hỏi quẻ về quê thăm nhà 

Hào tử tôn thạnh vượng rất là tốt 

Huống chi những người đi một bề với mình đều tri kỷ 

Đi thẳng một đường về đến nhà không chuỵên gì hết 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall