Thiên Tiên Diệt Số 127

855  

  

Dục mãi lục súc tối vi lương 

Chỉ vọng trung tâm hữu chủ trương 

Quân yếu mãi thời định  trụ tức 

Khuyến quân ập ý mạc bàn hoàn 

  

Muốn mau bán lục súc quẻ này tốt lắm 

Muốn làm ăn cứ làm lấy đừng nghe ai 

Chừng giá cả xong rồi mua bán cho lẹ 

Khuyên người vững bụng đừng sục sè hồi hộp 

 

HOÁN 856  

  

Thế ứng tương sanh vạn đắc thành 

Quân chiếm phong thuỷ chỉ an bình 

Lai lonh phục hổ đa hồi cố 

Hậu đại nhi tôn sản tuân anh 

 

Hào thế ứng được tương sanh muôn việc nên 

Ông coi về mồ mả được phong thuỷ tốt 

Hào long hổ đều tốt, phương hướng xây đúng lắm 

Ngày sau con cháu học hay làm giàu có 

 

TIỆM 857  

  

Dục chiếm khai điếm bất nghi khai 

Tài phá văn thơ định thiểu lai 

Nhược hữu đồng tâm lai trợ lực 

Thu Đông giao tiếc hứa quân khai 

 

Muốn coi mở cửa tiệm chi bằng đừng làm 

Hào tào phá hàp văn thơ mau bán ế lắm 

Nếu có bạn đồng tâm đến giúp sức 

Đến mùa Thu, Đông làm mới được 

 

QUAN 858  

  

Tiền tài tá thủ vấn thần minh 

Phát bảo cầu chi sự khả thành 

Hợi Tý canh tân tài phát động 

Nhãn tiền bất toại mạc sang sâng 

 

Muốn vay mượn tiền bạc đến hỏi thần 

Có gì thế chưng hỏi mới cho 

Qua ngày Hợi, Tý canh tân hào tài mới đọng 

Trước mắt bây giờ nói gì cũng không được đừng giận 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall